„Velkou šanci na úspěch mají projekty zaměřené na práci s mladými delikventy, na podporu probačních programů, víkendové pobyty pro rizikové děti a mládež nebo školní kluby pro děti s poruchami chování,“ uvedl Roman Línek, náměstek hejtmana.
Kraj obdrží státní dotaci od ministerstva vnitra. „Jedná se o více než milion korun, celkově však poputuje na prevenci kriminality v kraji částka vyšší. Zmíněné státní prostředky totiž budou navýšeny o povinnou desetiprocentní spoluúčast žadatelů a dvaceti procenty celkových nákladů přispěje také Pardubický kraj,“ doplnil Línek.

Plánují zachovat centrální sterilizace

Pardubický kraj posoudil investice do speciálního oddělení centrálních sterilizací v pardubické a chrudimské nemocnici a rozhodl, že každá bude mít svou centrální sterilizaci. Ukázalo se, že modernizovat jednu vyjde dráž než provozovat dvě zařízení. Jedno jediné dislokované pracoviště by stálo o 3,5 milionu korun víc. Na dvě sterilizace bude potřeba 25 až 28 milionů korun. Chrudimská nemocnice už centralizované zařízení má, ale je nutné jej opravit. V krajské nemocnici si zatím každé pracoviště sterilizuje nástroje zvlášť.

Dočkali se i poskytovatelé sociálních služeb

Domov u studánky Anenská Studánka a Domov sociálních služeb Slatiňany mají navýšené mzdové limity o 400 000 resp. 300 000 tisíc korun. Obě v letošním roce prošla transformací, což klade vyšší nároky na práci zaměstnanců s klienty i jejich rodinnými příslušníky, případně opatrovníky.
Radní dále schválili 978 000 korun pro Domov na rozcestí ve Svitavách. Nového vybavení a nových počítačů se dočkají i klienti Domova pod Kuňkou Ráby, kraj jim přispěje částkou 400 000 korun.

A dostalo se i na „nekrajské“ poskytovatele sociálních služeb. Nestátní nezisková organizace CEDR, poskytující sociální služby pro duševně nemocné, získala dotaci 80 000 korun a 240 000 bude směřovat do Ústí nad Orlicí na provoz městem zřizovaného stacionáře.

(fr, mag, čtk)