Chodci, kteří se potřebují dostat na opačný břeh Labe přes most kpt. Bartoše, mohou až do konce srpna v tomto úseku bezplatně využívat městskou hromadnou dopravu. Lávka pro pěší, která je součástí mostu, je totiž z důvodu neodkladné rekonstrukce uzavřena a „vpuštění“ chodců na úzkou a frekventovanou vozovku mostu nepřichází v úvahu kvůli jejich bezpečnosti.

„Bezplatně mohou lidé využívat autobusové i trolejbusové linky obousměrně, a to mezi stanicemi Lidická – Albert ve směru do centra a Hlavní nádraží – Lidická ve směru opačném. V praxi to znamená, že v tomto úseku nebudou až do ukončení rekonstrukce revizoři kontrolovat jízdní doklady,“ řekl předseda představenstva Dopravního podniku města Pardubic Jaroslav Mojžíš.

Lávka s chodníkem pro pěší a stezkou pro cyklisty byla v havarijním stavu, a proto je od začátku srpna uzavřena. Oprava potrvá do konce srpna. „Cyklisté mohou projíždět přes most, pěší ani bruslaře ale do automobilového provozu rozhodně není možno kvůli bezpečnosti vpustit. V úvahu nepřipadá ani uzavření jednoho jízdního pruhu a řízení provozu světelnou signalizací, neboť v takto frekventovaném úseku by docházelo k tvoření kolon vozidel v obou směrech a nebyl by zabezpečen průjezd vozidel integrovaného záchranného systému,“ konstatoval vedoucí odboru dopravy magistrátu Vladimír Bakajsa.

(zr, nah)