Mnohá omezení

Občanské sdružení Město na kole, které akci zorganizovalo, se nesnaží ve městě jen zlepšovat podmínky pro cyklisty, ale chce se celkově zasadit také o utváření živější a „žitelnější“ podoby našeho prostředí.

V Pardubicích jsou mnohá omezení, která kvalitu městského prostoru snižují.

Na jedno z nich se tak právě dnes chystá sdružení Město na kole upozornit.

„Na komunikaci existuje v tomto místě jenom přejezd pro cyklisty a množství lidí, kteří po něm přecházejí na druhou stranu, to tudíž činí nelegálně. Přecházení v tomto bodě se přitom nabízí je to blízko vstupu do obchodního centra a naopak na náměstí Čs. legií a do dalších směrů,“ uvedl člen občanského sdružení Ondřej Novák, který se dnes občanům představí právě v roli převozníka.

Výhrady k lávce

Pokud se dnes chtějí lidé dostat přes komunikaci, musí si cestu o dost prodloužit okolními přechody nebo lávkou. Proti ní jako jedinému řešení má však výhrady například Jakub Kutílek, dopravní projektant, který se zabývá městským prostředím: „Je to proti zdravému rozumu, ba dokonce proti normě. Na sběrných komunikacích, jakou je tato třída, se mimoúrovňová křížení nenavrhují. Pokud již existují a nemají přirozené vazby na okolí, je třeba je doplnit také úrovňovým přechodem.“

Restrikce v ulicích?

Ondřej Novák k tomu dodává: „Touto akcí připomínáme, kolik restrikcí na nás čeká v ulicích. Chceme, aby se zde lidé mohli pohybovat svobodně. Neopovrhujeme pravidly, ale ta musejí jít vstříc přirozenému chování.“