Na květnovém zasedání zastupitelé schválili vypracování posudku na umístění terminálu na pozemek mezi rychlodráhou (Hlaváčovou ulicí) a poštou u nádraží. S návrhem přišli zastupitelé za Pardubáky Aleš Klose a Milan Košař.

„V našem návrhu spatřujeme ušetření desítek milionů korun z městské kasy. Pozemky u pošty budou patřit městu. Není tedy třeba vykupovat další plochy. V připravovaném terminálu v původním místě se počítá s kompletní přestavbou bytového domu. To si vyžádá velmi nákladné stavební zásahy.

S bytovým domem u přednádraží se dá navíc skvěle pracovat v aktuální podobně – sloužit může jako administrativní budova,“ uvedl Košař.

Bez kolon

Přesun by podle Pardubáků ulehčil i dopravě. „Pokud by byl terminál na námi navrhovaném místě, mnoho autobusů by vyjíždělo rovnou na rychlodráhu, aniž by se tvořily kolony na křižovatce s Palackého ulicí, respektive následně u bývalého lihovaru,“ dodal Klose.

Vedení města však dlouhodobě prosazuje terminál za bytovým domem na náměstí Jana Pernera. Na posledním zasedání navíc zastupitelé neschválili peníze na dopracování druhého návrhu.

„Úkol pořídit studii variantního umístění terminálu B schválilo zastupitelstvo na základě iniciativy některých opozičních zastupitelů v čele s pány Brendlem, Košařem a Klosem. Bohužel titíž pánové při schvalování rozpočtové změny, kterou zastupitelstvo projednávalo v červnu, nepodpořili vyčlenění finančních prostředků na pořízení studie. Nechápu to,“ komentoval primátor Martin Charvát (ANO).

Pardubáci si hlasování o tomto bodu skutečně nepohlídali a nezvedli pro něj ruku. Šanci napravit to budou mít na konci září. „Neodradilo nás, že na dopracování našeho návrhu nakonec nebylo odsouhlaseno pár desítek tisíc korun, a tak jsme zajistili dopracování návrhu vlastními silami a na vlastní náklady,“ řekl František Brendl.

Hledají projektanta

V minulých dnech ale radní zahájili přípravy zadávacích podmínek pro výběr zpracovatele projektové dokumentace. „Místo za bytovým domem má několik výhod. Asi tou nejzásadnější je návaznost na terminál městské hromadné dopravy a jeho umístění v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží. Především však jeho napojení na lávku přes železniční koridor, a tím propojení s plánovaným parkovacím domem a terminálem Jih na Dukle,“ popsala náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO).

Ta zároveň dodala, že výběr projektanta je v souladu s usnesením zastupitelstva, které rozhodlo o pokračování prací směřujících ke stavbě terminálu B na tomto místě.

Podle Košaře by napojení terminálu na lávku zůstalo v jejich návrhu zachováno. „Lávka přes kolejiště zůstává v původní poloze a lidé přicházející po lávce z prostoru Dukly projdou průchodem v podnoži bytového domu do prostoru přednádraží a terminálu městské hromadné dopravy,“ řekl Košař.

Problém s normami

Dvořáčková však na variantě u pošty vidí několik nedostatků. „Ubyly by zde dvě nástupní hrany, dále by dopravní napojení terminálu na komunikaci Hlaváčova vedlo přes soukromé pozemky. Problém by nastal v případě propojení terminálu B a ulice Hlaváčova. Musela by zde být vybudována nová křižovatka, která by se nacházela pár metrů od frekventované křižovatky ulic Hlaváčova a Palackého, čímž bychom se dostali do rozporu s předpisy a normami,“ uvedla náměstkyně.