„Za posledních deset let přibylo ve Svítkově tisíc obyvatel, dalších 500 až 700 se sem má přestěhovat v nejbližších pěti letech,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO). „Už v současnosti je tam kapacita školy problematická. Místní obyvatelé její navýšení vyžadují už dlouho,“ konstatoval Tomáš Pelikán (SPP).

Město tento problém řeší od roku 2014. Tehdy se pro oblast Svítkov staly spádovými školami i další čtyři školy na Dukle a Višňovce. Takové řešení však nestačí, na Višňovce se navíc chystá rozsáhlá výstavba.

ZŠ Svítkov se proto dočká rozšíření, stejně tak místní mateřská škola (MŠ), kde dojde k rozšíření o jednu třídu, ZŠ Svítkov by mohla díky přístavbě přijmout až o devadesát žáků více. V pondělí tento záměr schválili pardubičtí zastupitelé.

„Současná kapacita žáků v ZŠ Svítkov je 488 dětí, tento počet vede k tomu, že i odborné učebny fungují jako kmenové třídy. Díky přístavbě, která vyjde na 80 milionů korun, tak bude možné vybudovat nové kmenové třídy, ale i odborné učebny, prostory pro učitele a zaměstnance,“ vysvětlila Dvořáčková. Součástí projektu je vybudování víceúčelového prostoru, který bude zároveň sloužit jako sál a družina. I pro potřeby družiny totiž jsou nyní využívány kmenové třídy, družina je navíc kvůli kapacitě přístupná jen dětem prvních a druhých tříd.

NOVÉ TŘÍDY I KNIHOVNA
„V prvním nadzemním podlaží by měly vzniknout čtyři třídy školní družiny, knihovna a sociální příslušenství, které bude zároveň vybudováno i ve druhém nadzemním podlaží. Zvětší se i kapacita školní jídelny, a to z 80 až na 140 míst. V druhém nadzemním podlaží budou vybudovány tři nové třídy a jedna místnost určená pedagogům,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD).

Dojde také k výstavbě nové budovy o třech třídách, která nahradí objekt MŠ Doubek, kde jsou třídy pouze dvě. Stávající budovu město prodá, přičemž odloučené pracoviště v Lánech na Důlku zůstane i nadále funkční. Nová budova MŠ by měla být připravena na zápisy v březnu 2020. Celkové náklady na výstavbu nového objektu dosahují výše 50 milionů korun.