„Po jejich úspěšném absolvování obdrží senior certifikát o absolvování vzdělávacího cyklu a bezpečnostní řetízek na dveře,“ vyzývají všechny seniory Jana Mannlová a Ivana Vítková z pardubické městská policie.

Úspěšným absolvováním besed se podle nich rozumí osobní účast na minimálně čtyřech besedách. „Tyto besedy se konají v Pernerově ulici čp. 443 na služebně Městské policie vždy od 10, 13 a 15 hodin dle individuální dohody, resp. objednání účasti,“ dodaly ženy v uniformách.

Přehled besed:

1. trestná činnost páchaná na seniorech (12. října 2010)

2. typologie osobnosti pachatele a řeč těla, kriminalistické postupy na místě trestných činů, chování oběti na místě trestného činu (9. listopadu 2010)

3. cizinci v Pardubicích a problematika extrémismu, padělání bankovek a dokladů.

4. mezigenerační problémy, domácí násilí páchané na seniorech, konflikty s mladými lidmi a jejich trestně právní odpovědnost, pomoc obětem trestných činů.

5. senior v dopravě, prevence nehodovosti a první pomoc, postupy policie na místě dopravní nehody, služební psi a ukázka jejich práce.

6. projekce preventivního DVD „Štěstí přeje připraveným“. „Zájemcům můžeme zprostředkovat také exkurzi u jízdního oddílu MP Pardubice, základy sebeobrany, střelbu s laserové zbraně, exkurzi na policejním ředitelství či na letišti,“ dodaly Jana Mannlová a Ivana Vítková.

Přihlášení na besedy je nutné buď telefonicky nebo e-mailem (oddeleni.prevence@mppardubice.cz), a to nejpozději do 8. října.