Jak byste zhodnotil vaše minulé volební období, kdy jste působil jako místostarosta a které bylo kratší kvůli odvolání starosty Ladislava Štěpánka?

Bylo to období hledání a orientace, vlekli jsme zátěže jako nebezpečí 130milionové investice do sportovní haly. Bylo tady nebezpečí, co je zasmluvněné, co musíme zaplatit a na co doplatíme. Neměli jsme informace, museli jsme si to dopátrat sami. Hledali jsme, co je pro město a občany nejvýhodnější a co jim bude sloužit.

Starosta Štěpánek byl odvolán mimo jiné pro záměr prodat pozemek za pivovarem obchodnímu domu. Co je s pozemkem nyní?

Bývalý starosta zůstal se záměrem prodat tyto pozemky zcela osamocený, tak se mohu domnívat, že zde byl nějaký osobní zájem. Když se dělala vloni anketa mezi občany, obchodní dům byl na posledním místě, hlavní byly sociální služby, parkovištěa podobně. Teď je tam štěrkový povrch, parkovat se tam ale nesmí, na to vedení města za starosty Štěpánka sehnalo kulaté razítko, aby dokázalo svůj zájem prosadit. Je nezbytné udělat architektonickou studii na využití tohoto areálu.

Překvapilo vás povolební vyjednávání, kdy jste vytvořili koalici, vítězná strana se dostala do opozice a vy jste se stal starostou?

Určitě to bylo překvapení nejen pro mě, ale i pro řadu dalších lidí. Bez překvapení bylo to, že pokračují ti lidé, kteří spolu už předtím dělali a připravovali různé akce. Nemůžete jít do koalice s někým, kdo během dvou dnů změní svoje návrhy, aniž by původní odvolal a jedná už zase s jinými lidmi. To jen nastiňovalo, jak by to vypadalo dále. Bylo to neobratné jednání. Kdežto ze strany současné koalice už od první schůzky probíhalo jednání tak, že jsme se nebavili jen o tom, co obsadíme, ale hlavně o tom, co uděláme. Teprve potom jsme se dohodli na tom, kdo co obsadí.

Na funkci starosty jste se přesunul z pozice místostarosty. Jaká to pro vás byla změna?

Změna byla určující v zodpovědnosti a v řízení celého štábu samosprávy a úřadu. Nyní se na mě hrne daleko více věcí, za něž mám zodpovědnost. Cokoli by se nepovedlo, dopadá to na mě, když se to povede, dopadá to na všechny okolo. Jako místostarosta jsem zodpovídal za řízení městské policie, kterou jsem přebíral v tristní podobě, a to se změnilo. Také jsem dostal na starost výstavbu sportovní haly.

Halu doprovázely od začátku jejího plánování komplikace. Jednou z nich bylo, že se cena zvedla na dvojnásobek. V jaké fázi je projekt nyní?

Směřuje to k tomu, že 10. dubna předáváme staveniště. Chtěli jsme to udělat již před volbami, ale nakonec to nebylo možné, protože se musí přeložit energetické sítě, horkovod a podobně. Nejdůležitější je, že hala nebude stát 133 milionů korun, jak zamýšlelo tehdejší vedení, ale bude stát 61 milionů.

Co zapříčinilo nárůst ceny?

Původní studie vytvořily kdysi tři firmy, nakonec to ale vyhrála firma jiná, která se výběrového řízení ani neúčastnila. Byla do toho vtažena prostou objednávkou na pokyn tehdejšího starosty. V rámci studie se vyplatilo 900 tisíc korun, aniž by na město přešla autorská práva, v nichž navíc byla zahrnuta přístavba základní školy, o které jsme nebyli jako zastupitelé informováni. Najednou na nás padlo dalších 150 milionů. 133 milionů za halu, 150 za přístavbu školy a dosahovali jsme investice 280 milionů. Pro takové město to bylo zcela nereálné a neprůhledné.

Takže stačilo vrátit se k původním plánům?

Stačilo, musel se vybrat ten výhodný. Projekt na předraženou halu stál přes sedm milionů, projekt na současnou halu stál 1,5 milionu. Rozsahem je to přitom stejné. Hala bude mít 40 na 20 metrů, výběhové plochy, hlediště a gymnastický sál v prvním patře.

Zmiňoval jste městskou policii. Její počínání v minulosti bylo kontroverzní. Jak strážníci fungují dnes?

Je to v lidech, za minulého vedení nebyla městská police tolik empatická k potřebám místních lidí, ani projíždějících. Několik problémů bylo na hraně zákona, potom byla naopak snaha vedení města policii zrušit úplně. Nebyla na dobré úrovni, bylo třeba řešit zejména vrchního strážníka, což se povedlo. Původně bylo osm strážníků, v současné době jsou čtyři a dělají to podle mého velmi dobře. Městská policie je na vysoké úrovni, jsou to odborníci, kteří zakročují u náročných případů. Svědčí o tom i řada děkovných zpráv od občanů. Mohou s nimi počítat ve dne v noci, protože jsou na telefonu dosažitelní 24 hodin.

V jaké fázi je převod silnice I/36 na Pardubický kraj, který by umožnil zamezit vjezdu nákladní dopravě?

Divili jsme se, proč ještě není podepsána smlouva o smlouvě budoucí mezi Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a krajem, až nám bylo řečeno, že pozemky pod touto silnicí jsou napsané na katastru na město. To je omyl, ke kterému došlo v divokých 90. letech. Už máme podepsané souhlasné prohlášení s ŘSD, které tento abnormální stav napravuje.

Teď už převodu nic nebrání?

Kraj má pro převod ještě jednu podmínku a to, že silnice bude technicky v pořádku. Velmi pozitivní je, že Ministerstvo dopravy již na rekonstrukci silnice vyčlenilo 250 milionů korun.

Čím dalším se budete v tomto volebním období zabývat?

Naskytla se nám například možnost prodloužit trolejbusovou linku až na konec města, kde je několik desítek let točna, čímž by se více zpřístupnila krásná lokalita bohdanečských rybníků. Jednáme s dopravním podnikem a věříme, že k tomu bude i politická vůle příslušných orgánů.

Co vše by se muselo udělat a kolik to bude stát?

Sloupy už tam jsou, takže by se muselo natáhnout vedení a posílit zdroj napájení, což je nejdražší položka. Také by se musela na konci města zřídit minimálně jedna nástupní stanice. Předpokládaný odhad je 15 milionů korun, 85 procent by mohla zaplatit dotace. Následně by se pro nás samozřejmě zvýšil i příspěvek na provoz, nyní na trolejbusovou linku přispíváme 500 tisíc korun ročně.

Připravujete nějaké další projekty?

Věnujeme se i dílčím věcem, jako je odkanalizování areálu služeb města a vybudování zpevněné plochy. Nezapomínáme ani na opravu chodníků nebo rekonstrukci mostků, které jsou na základě revizí stále zavřené. Nezanedbatelné je také rozšíření třídění odpadu ve městě, kdy chceme do každého rodinného domu přidat ke stávající černé popelnici další dvě – žlutou a modrou. Také máme zanedbané hřiště na plážový volejbal, takže ho oplotíme a vyměníme písek. O prázdninách proběhne v základní škole rekonstrukce učeben chemie, fyziky a informačních technologií.