„Přestože společnost doložila všechny dokumenty, které po ní úřady požadovaly, stavební úřad bezdůvodně nekoná. Navíc se zdá, že pardubické úřady vůbec nemají jasno ve svých kompetencích a dokonce nepostupují vůči všem společnostem stejně! Tyto skutečnosti jsou důvodem, proč Pardubice možná definitivně přijdou o projekt, který měl do regionu přinést bezmála miliardovou investici a nová pracovní místa. A to v situaci finanční krize, kdy ostatní kraje investory všemožně lákají,“ uvedla mediální zástupkyně firmy D+D Park Marta Kohoutková.

„Ve snaze získat dodatečné stavební povolení jsme úřadům doložili všechny požadované dokumenty. Ty však neustále přicházely s rozšířením svých původních požadavků. Nakonec počet tzv. výzev k doplnění skončil na neuvěřitelných čtyřech,“ konstatovala Marta Kohoutková.

„Je k povážení, jak nekvalitně pracující úředníky si pardubičtí občané platí ze svých daní, když nejsou schopni všechny požadavky specifikovat v jednom dokumentu a za běhu neustále doplňují a mění své požadavky,“ poznamenal Petr Dědek, předseda představenstva D+D Park Pardubice.

„Všechny požadavky jsme vždy obratem uspokojili. Přesto, že stavební úřad má od 14. prosince všechny potřebné dokumenty, stavební řízení z nám nepochopitelných důvodů nezahájil, a to i přes dvě výzvy, které jsme mu adresovali,“ dodal Dědek.

„Krajskému úřadu podáme stížnost na postup stavební úřadu pro nedodržování zákonnosti v řízeních, zejména bezdůvodně neekonomický a nehospodárný způsob vedení řízení a pro nerovný přístup účastníka před zákonem,“ vyjádřil se předseda představenstva D+D Park Pardubice.

„Že pardubické úřady nepostupují vůči všem společnostem stejně, je veřejné tajemství. Potvrzuje se to i v případě lokality Zelená louka, kde vzniká Logistické centrum. Jedna ze společností, která zde podniká, hodlá přistavět svou provozovnu a dokonce zde vybudovat čerpací stanici PHM. Po této společnosti však žádné smlouvy, analýzy dopravní obslužnosti, žádné řešení existujících bezpečnostních rizik, požadovány nebyly,“ doplnil.

„Jestliže by tyto překážky, které pardubičtí úředníci a představitelé města projektu Zelená louka hodili pod nohy, znamenaly jeho zastavení, pak bude společnost D+D Park Pardubice postupovat právní cestou, aby se domohla zmařené investice,“ nechal se slyšet Petr Dědek.

„Prvním krokem bude to, že v nejbližších dnech podáme trestní oznámení na představitele stavebního úřadu pro nečinnost v řízeních, pro nerovnost v přístupu k účastníkům řízení a budeme požadovat úhradu způsobené škody,“ uzavřel Petr Dědek.