To lze navštívit mezi devátou a dvanáctou hodinou na Polákově poloostrově v národní přírodní rezervaci (NPR) Bohdanečský rybník.

Pozorování ptactva

„Náplní této tradiční podzimní akce je pozorování ptactva stativovými dalekohledy na vypuštěném dně rybníka s výkladem. Na místě bude instalována malá výstava fotografií. Uvidíte i odchyt ptáků do nárazových sítí a ukázku kroužkování opeřenců. A to všechno s povídáním o zvycích, chování a určování ptáků," informoval náš Deník za pořádající Správu chráněné krajinné oblasti Železné hory Michal Dalecký.

Ryby přeloveny

„V letošním roce není akce spojena s výlovem Bohdanečského rybníka. A to kvůli dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka. Ten byl v září vypuštěn a ryby přeloveny do rybníka Broumar," uvedl Michael Dalecký a dodal, že výlov rybníka Broumar je možné navštívit rovněž zítra, a to od osmi hodin ráno.

Kdo akci pořádá?

Celou akci pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky se Správou chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory.