„Za poslední čtyři roky je nárůst zájemců o naše gymnázium více jak stoprocentní. V letošním roce podalo přihlášku 104 žáků. Z celkového počtu jich je 48 z Holicka a přibližně stejný počet z Pardubicka a Královéhradecka. Výsledky přijímacího řízení se žáci dozví příští týden. V září otevřeme jednu třídu pro 30 žáků,“ sdělila ředitelka školy Andrea Daňková.

O výsledku přijímacího řízení na gymnáziích rozhodnou testy z matematiky a z českého jazyka a literatury. Jejich zadavatelem a hodnotitelem je společnost CERMAT. Jednotná přijímací zkouška se v letošním školním roce konala pouze v jednom termínu, žáci ale mohli podat přihlášky na dvě školy. ,,Osmiletá gymnázia považuji za školy, kde nadání žáci najdou podnětné prostředí pro rozvoj svého studijního potenciálu a to v kolektivu podobně zaměřených spolužáků. S nadanými žáky ale v současné době pracuje také řada základních škol a cesta ke kvalitnímu vzdělání je tak otevřena i pro deváťáky," uvedl krajský radní pro školství Bohumil Bernášek.