„Do čtyřletého studia se nám přihlásilo 75 studentů. Třicet čtyři dětí bylo přijato okamžitě, neboť měly v pololetí 9. ročníku samé jedničky. Zbytek dělá přijímačky právě teď,“ řekla nám ředitelka této školy Jitka Svobodová. Podle jejích slov chtějí letos přijmout 90 studentů, a tudíž naplní tři třídy. Vzhledem k současnému menšímu zájmu žáků o tento typ studia, vyhlašují proto i druhé kolo, které se uskuteční ve čtvrtek 10. května.

Naopak velký převis poptávky zde zaznamenali na osmileté gymnázium. „Máme 119 přihlášek, ale přijmout můžeme pouze šedesát žáků do dvou tříd. Druhé kolo tudíž vypisovat nebudeme, pouze náhradní pro ty děti, které se z různých důvodů dnes na přijímačky nemohly dostavit,“ uvedla ředitelka gymnázia Dašická. Pokud jde o osmileté studium, většina žáků je z Pardubic a blízkého okolí, v případě čtyřletého studia se hlásí i hodně žáků z Chrudimska.

„Matematika byla těžší, než jsem čekala, ale doufám, že budu přijata,“ svěřila se Markéta Lebedová, která sem včera přijela vlakem z Chocně.

„Potěšilo mne, že v matematice nebylo rýsování, čeština aspoň pro mne už byla snazší,“ uvedla Johana Vrbacká z Pardubic. „Pro mne zas byla těžší češina, někde jsme museli doplnit text, jinde dát správný pravopis,“ podělil se o své nejčerstvější zážitky Vojtěch Weisbauer z Pardubic.

Mnohem nervóznější však zřejmě byli rodiče. Zvláště maminky a tatínkové těch mladších adeptů na studia.

„Gymnázium Dašická jsme si vybrali už pro vyhlášenou kvalitu jeho výuky,“ řekl nám tatínek Terezky Blažkové z Lázní Bohdanče. „Náš Adámek propadl počítačům a rád se učí, proto jsme dnes zde a věříme, že vše dobře dopadne,“ řekla nám maminka Emílie Furičková, která po celou dobu přijímaček držela synkovi na lavičce před školou palce.

„Gymnázium má dobrou pověst,“ uvedla i matka jedenáctiletého Petra Nešpůrka na otázku, proč syna přihlásila právě sem. „Matematika mu jde skvěle, a proto bych byla ráda, aby v ní pokračoval i na vysoké škole.“ Ostatně rodiče o budoucnost dětí obavy mít nemusí. Pokud budou na školu přijati, je úspěšnost absolventů v pokračování na dalším typu studia až 97procentní.

„Zvláště nás těší, že naši studenti jsou velice úspěšní i na těch nejprestižnějších vysokých školách, kde poptávka mnohonásobně převyšuje nabídku, jako je kupříkladu medicína, práva či ekonomika,“ dodala Jitka Svobodová s tím, že někteří souběžně studují a také bez problémů dokončí i dvě vysoké školy naráz.