Obecně platí, že žáci na Pardubicku jsou v testech a prokázaných znalostech úspěšnější, než je tomu v ostatních krajích.

Například u přijímaček z matematiky se podle poskytnutých dat nejvíce daří žákům z pardubické Základní školy Montessori, Základní školy Pardubice - Studánka nebo NOE Křesťanské základní školy. Jejich úspěšnost dosáhla za posledních pět let vysokého průměru. V českém jazyce se pak chlubí výbornou úspěšností také pardubická ZŠ Štefánikova i Základní škola Lázně Bohdaneč.

Jaké další školy jsou na Pardubicku úspěšné? Dozvíte se v přiložené tabulce na konci textu.

Čím to je, že jsou školy tak úspěšné?

Na základkách, ze kterých žáci úspěšně skládají přijímačky, se snaží s dětmi pracovat už od první třídy, učí je čtenářské gramotnosti i logickému myšlení.

Vysoká úspěšnost žáků u přijímaček ještě neznamená, že taková škola je ta nejlepší. Ze statistických údajů Cermatu totiž nelze přesně zjistit, zda se na přípravě žáka k přijímačkám podílela pouze škola, nebo žáka k důležitému kroku připravili, třeba i připlacením soukromého doučování, jeho rodiče.

„Žák je u nás na prvním místě. My se ho snažíme vždy podpořit, pomoci mu, vyzdvihnout jeho přednosti,“ shodují se ředitelé škol.

V pětici nejlepších škol z okresu se v obou předmětech umístila i pardubická křesťanská základka. U přijímacích zkoušek měli její žáci průměrnou úspěšnost vyřešení matematického testu přes 57 procent, v češtině pak přes 65 procent.

„Bylo by pyšné si myslet, že úspěchy u přijímacích zkoušek jsou jen naší zásluhou. Jsou to především úspěchy žáků, jejich talentů a práce. To, čím jsme k jejich úspěchům přispěli my, je skládačka více faktorů,“ vysvětluje Lenka Macháčková, ředitelka NOE – Křesťanské základní školy, ve které podle svých slov upřednostňují kvalitu nad kvantitou.

Stále je ještě čas na přijímací zkoušky na střední školy pořádně připravit. Hlavní je správně porozumět zadání úlohy.
Žákům nedělá problém biflování. U přijímaček pohoří na porozumění textu

„Pokud musíme volit mezi tím, kolik toho probereme a skutečným zvládnutím učiva, raději trochu zpomalíme a snažíme se, aby děti věci skutečně chápaly a uměly je použít,“ dodává Macháčková, podle které se žáci učí kritickému myšlení, které vede k porozumění.

Ve této škole mají podle ředitelky také propracovaný systém kariérového poradenství, který dětem pomáhá najít vysněnou školu. „Možná i proto jsou motivovanější při přípravě na zkoušky a třeba o chloupek jistější při psaní testů,“ přemítá ředitelka.

Podle učitelů jde ale vždy i o individuální přístup. „Každý vyučující má jiný systém přípravy, liší se i matematika a český jazyk. Nicméně pravidelnost přípravy a vědomí, že pro úspěch udělali hodně, se odráží i na jistotě, se kterou naši žáci k přijímacím zkouškám přistupují,“ přibližuje Renata Janecká, ředitelka ZŠ Štefánikova, ze které úspěšně ve studiu maturitních oborů pokračuje i vysoké procento dětí s odlišným mateřským jazykem, než je čeština.

Letošní deváťáci netrpělivě vyhlížejí pololetní vysvědčení, které u mnohých rozhodne, na kterou střední školu si podají přihlášku. Jaké mají letos žáci možnosti? Čtěte v článku
Přijímačky 2024: Kolik se hlásí dětí, co si k nim vzít, jak podat přihlášku

I tady učitelé k dětem přistupují empaticky se snahou docílit toho, aby byly v dalším životním vzdělávacím cyklu úspěšné.

„Jedná se o výsledek pečlivé práce s dětmi, která začíná již na prvním stupni. Bez pracovních návyků, které naši žáci získávají na začátku školní docházky, bychom v deváté třídě před přijímacími zkouškami marně doháněli učivo,“ dodává Janecká.

Zaujmout a motivovat

Ředitelé škol se pak shodují, že základem úspěchu jsou kvalitní učitelé.

Vyzkoušejte si s Deníkem příjímačky nanečisto. Zde najdete první sérii otázek i se správným postupem řešení.

„Úplným základem je dlouholetý tým zkušených, erudovaných a pokud možno spokojených pedagogů, kteří u nás ve škole odvádí výbornou práci a neustále se snaží sebevzdělávat. Největším úkolem pro pedagogy je v tomto složitém „pubertálním“ období žáky alespoň trošku svým předmětem zaujmout a motivovat je,“ popisuje Filip Patlevič ze Základní školy Pardubice – Studánka, kde se žáci matematiku učí i s prvky Hejného metody.

„Základem úspěšnosti je vždy vztah učitele a žáka. Jestliže je pedagog vstřícný, profesionální a empatický, pak je položen dobrý základ,“ potvrzuje ředitelka Jarmila Křivková z polabinské základní školy.

Kluci a dívky z devátých tříd se podle učitelů vždy připravují na přijímací zkoušky intenzivně už od září. Na většině škol pak fungují i kroužky přípravy na přijímačky nebo hodiny doučování.

Nejúspěšnější základní školy v okrese Pardubice při přijímačkách žáků na střední školu

Matematika:
Základní škola Montessori Pardubice – 63,75 %
NOE – Křesťanská základní a mateřská škola v Pardubicích – 57,67 %
Základní škola Pardubice – Studánka – 54,32 %
Základní škola Pardubice – Polabiny, npor. Eliáše 344 – 54,19 %
Základní škola Pardubice – Polabiny, Družstevní 305 – 50,70 %


Čeština:
Základní škola Montessori Pardubice – 75,13 %
Základní škola Pardubice, Štefánikova 448 – 66,57 %
NOE – Křesťanská základní a mateřská škola v Pardubicích – 65,44 %
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla – 64,34 %
Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč - 62,90%

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50,00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.
Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy.
Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Mohlo by vás zajímat: Wonkův most se dočká změn: odbočovací pruh, místo pro trolejbusy i cyklopruhy

Zdroj: Čížková Nikola