Zdá se, že je to škola jako každá jiná. Křesťanská základní a mateřská škola Noe se od ostatních v něčem však přece liší. Její deváťáci totiž už řadu let po sobě podle dat Cermatu vycházejí na Pardubicku jako jedni z nejlepších ve výsledcích přijímacích zkoušek na střední školy. A to jak v češtině, tak i v matematice.

Ilustrační foto
Tohle jsou základní školy z Pardubicka, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky

Vyzkoušejte si nanečisto otázky k příjmačkám s Deníkem.

Do školy chodí 190 dětí, letos tady devátou třídu ukončí 19 žáků. Kam se všichni v příštím roce vydají ředitelka Lenka Macháčková zatím neví. Děti odtud ale obecně nejčastěji míří na gymnázia, lycea nebo na technické obory. Často u studentů vede informatika nebo elektrotechnika. Nejprve ale musí v dubnu zvládnout přijímací zkoušky na vysněné střední školy.

Jaký je recept ZŠ Noe na úspěch žáků u přijímacích zkoušek? A co žákům v češtině jde a nejde? Dozvíte se z reportáže a exkluzivních dat, které má Deník k dispozici a najdete je v části článku pro členy Deník Klub.

NOE - Křesťanská základní škola v PardubicíchNOE - Křesťanská základní škola v PardubicíchZdroj: Deník/Nikola Čížková

Příprava na přijímačky začíná v pardubické ZŠ Noe už v šesté třídě. V devítce pak žáci zkouší testy od Cermatu, chodí na doučování a také se připravují sami doma.

„To, čím jsme k jejich úspěchům přispěli my, je skládačka více faktorů. Především upřednostňujeme kvalitu nad kvantitou. Pokud musíme volit mezi tím, kolik toho probereme a skutečným zvládnutím učiva, raději trochu zpomalíme a snažíme se, aby děti věci skutečně chápaly a uměly je použít,“ popsala ředitelka Lenka Macháčková.

Radní už dali zelenou pro oslovení osmi možných dodavatelů, kteří k záměru nyní vypracují projektovou dokumentaci
Ostrůvek, nebo semafory? Přechod přes ulici Na Drážce bude bezpečnější

Deník získal unikátní statistiky, které ukazují, v jakých konkrétních úlohách z češtiny se žákům u přijímaček dařilo a které jim naopak dělaly problémy.

Nejlépe si zdejší žáci vedou ve skladbě a v porozumění textu. „Od první třídy se zaměřujeme na čtení s porozuměním. Máme čtenářské dílny, v hodinách využíváme metody kritického myšlení, které k porozumění vědou. Známe děti a jejich talenty a snažíme se je rozvíjet,“ objasňuje Macháčková.

Čtenářské dílny

A právě hodiny českého jazyka patří k těm, kde vyučující uplatňují kreativní přístup. Od prvního stupně tu děti mají čtenářské dílny, kde kromě čtení pracují s texty i situacemi, hledají odpovědi, diskutují, kladou otázky, učí se pracovat v týmech a rolích. „Kromě toho, že máme čtenářské dílny, tak se několik let náš tým zabývá tím, jak podpořit porozumění textu i v jiných hodinách, například dějepise nebo zeměpise a podobně,“ přemítala nad úspěšností svých žáků ředitelka a učitelka Lenka Macháčková.

Stěžejní roli podle pedagogů hraje i motivace. Recept na úspěch je podle ředitelky v tom, aby děti neztratily zájem.

Koupaliště Cihelna se už brzy otevře. Bude mít moderní bazény i jiného provozovatele
Koupaliště Cihelna se brzy otevře. S moderními bazény i novým provozovatelem

„Já myslím, že je to o tom, aby děti po celou dobu školní docházky, neztratily zájem. Aby se podporovala jejich vnitřní motivace a zájem o učení. Druhá věc je posilování jejich sebehodnoty. Musí si věřit, ale být i reálně schopni odhadnout svoje možnosti,“ dodala ředitelka.

U dětí tu učitelé usilují o dovednosti použitelné v běžném životě, především schopnost třídit důležité informace, samostatně uvažovat, kriticky myslet a řešit problémy. Zdejší deváťáci patří mezi elitních top 5 škol na Pardubicku i v matematice. Jak zdůraznila ředitelka, pro takový úspěch u přijímacích zkoušek je potřeba mít aktivně zapojené vždy všechny strany výchovně-vzdělávacího procesu.

Tady tak mají například i dobře propracovaný systém kariérního poradenství. Osmáci a deváťáci chodí na exkurze nebo do pardubického centra celoživotního vzdělávání. V posledním ročníku základní školy žáci také pracují na projektu zaměřeném na jejich vysněné povolání. Absolvují exkurze do provozů, dělají rozhovory s těmi, kdo vysněné povolání vykonávají, popřípadě vyrobí i konkrétní věc, která s povoláním souvisí.

Pardubický obchodní dům Grand je zavřený. Dělníci tu pracují na nových obchodech, několika restauracích, kavárnách, nejmodernějších kinosálech nebo venkovních terasách. foto: Marhold
Sami v prázdném Grandu. Podívejte se, jak se mění ikonický pardubický obchoďák

„Možná i proto jsou motivovanější při přípravě na zkoušky a třeba o chloupek jistější při psaní testů. Učitelé sice snaží děti uklidňovat, ale sami jsou za ně také trochu nervózní. Myslím, že děti cítí, že jim zkrátka všichni držíme pěsti,“ dodala ředitelka školy.

Co jde a nejde žákům ze základní křesťanské školy Noe v Pardubicích u přijímaček z češtiny?

Deník získal unikátní statistiky, které ukazují, v jakých konkrétních úlohách z češtiny se žákům ze Základní školy Noe u přijímaček dařilo a které jim naopak dělaly problémy.

Nejlépe si vedou ve „skladbě“ (zvládlo v průměru 83 % žáků) a v „porozumění textu“ (77 %) naopak problémy jim dělají otázky na „tvarosloví“ (54 %).

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.

Kategorie otázek                               % dobře vyřešených úkolů
Český pravopis                                       60, 89
Komunikace a sloh                                  65,52
Porozumění textu                                    77,53
Skladba                                                  83,91
Tvarosloví                                               54,31
Tvorba slov a slovní zásoba                      69,93

Pozn. Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, ve kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/ úkol/ otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat