„I když nám tato událost trochu pokazila náladu, důležitější bylo samotné jednání,“ poznamenal Jaroslav Deml.

Náměstek ministra během debaty potvrdil, že ministerstvo vydá konečné stanovisko k záměru společnosti AVE CZ do konce ledna tohoto roku.

„Pan náměstek se prý za své praxe nesetkal se studií EIA s tolika připomínkami a výhradami veřejnosti, jako se jich sešlo ke spalovně, se zájmem tak široké veřejnosti a s tak jednotným přístupem obcí a měst i několika krajů a komunálních politiků napříč politickým spektrem,“ prohlásil pardubický primátor.

„Na ministerstvo jsme přivezli ještě petici občanů obce Borek. Přestože už byla předána po termínu, byli jsme ujištěni, že ji ministerstvo vezme v úvahu, stejně jako mnoho dalších připomínek, které tam ještě dorazily,“ vyjádřil se Jaroslav Deml.

„Je vidět, že ministerstvo se připomínkami k záměru zabývá skutečně komplexně. Věřím, že vezme v potaz, že představitelé AVE CZ nebyli při veřejném projednávání schopni zodpovědět všechny otázky a že se ukázalo, že jde o nepřipravený záměr, který vyvolává spoustu otazníků,“ řekl pardubický primátor.

„Jsem přesvědčen o tom, že boj proti záměru společnosti AVE CZ provozovat v Rybitví spalovnu nebezpečných odpadů nakonec vyhrajeme,“ domnívá se po jednání na ministerstvu životního prostředí pardubický primátor Jaroslav Deml.

„Mám pocit, že ministerstvo si dobře uvědomuje, že náš region je postižen špatným životním prostředím, což je dědictví ještě z období totality. Pevně doufám, že jeho úředníci pochopí, že je třeba životní prostředí na Pardubicku ozdravit a ne, aby se sem přivážely další možné zdroje nebezpečí, jak to má v plánu společnost AVE CZ,“ podotkl Jaroslav Deml.

„Samozřejmě je nám jasné, že je potřeba otázku odpadového hospodářství řešit. Město Pardubice se o to ve spolupráci se sousedním Hradcem Králové snaží. Jsem přesvědčen o tom, že je nezbytná také spolupráce s oběma kraji. Společně s nimi je nutné vymyslet strategii do budoucna. Určité pokusy už tu byly, ale oba kraje od tohoto záměru bohužel ustoupily,“ dodal pardubický primátor.

Jednání na ministerstvu se zúčastnil i jeho náměstek Michal Koláček. „Z jednání jsem měl také velmi dobrý pocit. Doufáme, že vše dopadne ku prospěchu našeho města, regionu a lidí, kteří zde žijí,“ uzavřel Michal Koláček.