Vyjádření mého náměstka Jindřicha Taubera, týkající se hokejového klubu HC Eaton a.s., které se objevilo v minulých dnech v tisku, pokládám za nešťastné. Navíc nekoresponduje s názorem rady města, která se celou záležitostí 18. března 2011 zabývala.

Se závěry pana Romana Šmidberského, které uvádí ve svém prohlášení na webových stránkách HC Eaton, lze jen souhlasit, byť s drobnými, ale důležitými upřesněními.

Roman Šmidberský o stavu klubu věděl

Pan Šmidberský si před koupí majoritního podílu sám nechal provést ekonomickou analýzu klubu a věděl, v jakém stavu, v jaké kondici akciová společnost je. Kumulovaná ztráta nebo rozvahové položky vykazující riziko zvýšené kumulované ztráty byly v této analýze známé.

Z přehledu dokládajícího vývoj kumulované ztráty od roku 1994 je zřejmé, že její výše už v roce 1998 dosahovala hodnoty 38,5 milionu korun.
V roce 2008, tedy v roce získání majoritního obchodního podílu panem Šmidberským, ztrátu zvýšilo ještě zúčtování rozvahových položek v hodnotě 24,3 milionu korun.

Pro objektivní zhodnocení vztahů mezi městem (respektive Městským rozvojovým fondem – MRFP) a HC je třeba zmínit, že 2. etapa dostavby ČEZ Areny (především přístavba sky boxů), byla realizována výhradně s podmínkou jejího financování (splácení) ze strany HC Eaton.

Vystoupili jak Heřman, tak Kusý

Na zastupitelstvu města tehdy vystoupil jak předseda představenstva Ondřej Heřman (0,9% akcionář), tak i manažer klubu Zbyněk Kusý (12% akcionář). Oba svorně deklarovali schopnost klubu část dostavby splácet.

„Reakce mého náměstka byla nešťastná,“ říká primátorka

Tento závazek se pak odrazil ve zvýšení nájemného, které klub platil MRFP, a to ze 4 na 13 milionů korun. Pan Šmidberský tuto skutečnost při odkupu majority znal, což lze doložit textem uzavřené akcionářské smlouvy.

V roce 2009 a v roce 2010 pak byla opakovaně projednávána žádost HC o přehodnocení (snížení) výše nájemného. Jeho výše je nyní 9 milionů korun.

Opravdový mecenáš hokejového klubu

Za sebe musím říci, že pana Šmidberského pokládám za opravdového mecenáše hokejového klubu.
Je neoddiskutovatelnou skutečností, že nejenže pan Šmidberský koupil v roce 2008 za 25 milionů korun od města 50,11 procent akcií HC, ale pomohl HC půjčkou ve výši cca 30 milionů korun vyřešit mimořádně složitou ekonomickou situaci.

Navíc nejen po stránce řídících, rozhodovacích a ekonomických standardů, ale i z pohledu sportovních výsledků lze říci, že klubu vstup pana Šmidberského určitě prospěl. Ráda bych jemu i hráčům a managementu společnosti poděkovala za uplynulou hokejovou sezonu. Byť neskončila obhajobou mistrovského titulu, v níž jsme všichni doufali, byla to sezona dobrá, plná dramatických a zajímavých zápasů.

Je nyní zbytečné zaobírat se historií

Myslím si, že nyní je již opravdu zbytečné zaobírat se historií. Musíme se zabývat přítomností, ale především budoucností klubu. Město cítí historickou zodpovědnost za celkový stav a chce spolu s ostatními akcionáři najít cestu k řešení. Od ledna se vedou jednání, jež mají za cíl se všemi zainteresovanými nalézt vyvážené, konstruktivní a stabilní řešení.

Značka, která je vynikající reklamou

Jsem přesvědčena, že hokejový klub a pardubický hokej jsou značkou, která pro město a jeho občany byla vynikající reklamou, a proto najedeme společné řešení, jak o tuto značku společně a dobře pečovat.

Štěpánka Fraňková, primátorka Pardubic

Co říkáte na aktuální situaci kolem hokejového klubu HC Eaton? Myslíte si, že je dobře, když do sportu vstupuje politika? Diskutujte pod článkem!