Vedení města ve čtvrtek rozhodlo o zrušení výběrového řízení na likvidaci torza sportovní haly v Tyršových sadech. O tom, kdo pozemek v centru Pardubic zbaví léta rozestavěné budovy, rozhodne nové výběrové řízení.

Bude nové řízení

„Včera ráno, po návratu z třídenní zahraniční cesty, jsem svolala vedení města a dohodli jsme se na tom, že za současné situace je nejlepším řešením vyhlášení nového výběrového řízení," komentovala primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková situaci, kdy výsledky řízení veřejně napadl jeden z potencionálních zájemců Petr Jarý.

V médiích i dopise zastupitelům tvrdil, že by stavbu zlikvidoval a pozemek vyčistil zdarma a ne za zhruba dva miliony korun jako vítězná firma, neboť náklady by mu vynahradil výtěžek z prodeje druhotných surovin získaných při bourání.
Primátorka si je vědoma toho, že zrušení výběrového řízení může být precedentem pro další.  Nicméně je také přesvědčena o tom, že ve chvíli, kdy město může ušetřit nemalé finanční prostředky, je povinností politiků prokázat, že jsou dobrými hospodáři.
„Zejména v situaci, kdy někdo tvrdí, že by městu ušetřil dva miliony, o zakázku se delší dobu zajímal, ale při výběru oslovených firem byl opomenut," poznamenal náměstek primátorky Michal Koláček.

„Uvidíme, jaké budou nabídky. Nové řízení není zárukou toho, že město ušetří. I mezi oslovenými firmami byla společnost, která před časem slibovala odstranění haly zdarma. Nakonec předložila nabídku za zhruba tři miliony," podotkl Michal Koláček.
Firma Petra Jarého ale v pětici společností oslovených při zadávání zakázky malého rozsahu nebyla vůbec. „Petr Jarý včera vedení města oznámil, že s nikým ze současného vedení o svém zájmu o likvidaci haly nejednal, neprojevil svůj zájem ani písemně, ale jeho bratr o něm zhruba před dvěma měsíci hovořil s vedoucím odboru majetku a investic Jiřím Čáněm," sdělila Nataša Hradní z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.

Proč se zástupci magistrátu neobrátili na velkou pardubickou firmu, která nabízela výhodné podmínky, Jiří Čáň nevysvětlil. „Už si nevzpomínám, proč jsme je neoslovili," vyjádřil se Jiří Čáň do médií.
„Pokud tato nabídka skutečně padla, je zřejmé, že by se jednalo o neprofesionalitu tohoto pracovníka magistrátu. Já jsem o zájmu této firmy nevěděl, stejně jako paní primátorka. Nejsem jasnovidec a jsem přesvědčen, že není úkolem náměstka kontrolovat telefonáty úředníka," reagoval první náměstek pardubické primátorky Jindřich Tauber.

Ostrý spor

„Od počátku tvrdíme, že výběrové řízení na zakázku malého rozsahu bylo vypsáno v souladu se zákonem a směrnicí o zadávání veřejných zakázek.  Uvidíme, zda se pan Jarý přihlásí do nového výběrového řízení a zda se potvrdí jeho vyjádření o nulových nákladech města," prohlásil první náměstek primátorky.
Tomu primátorka Fraňková vytýká, že celou kauzu neřešil hned. „Náměstek Jindřich Tauber, který je zároveň mým statutárním zástupcem, měl po dobu mé nepřítomnosti pravomoci k řízení města. Je neomluvitelné, že na situaci nereagoval okamžitě a dal tak prostor různým spekulacím," pustila se do tvrdé kritiky svého prvního náměstka primátorka.

„Mé rozhořčení umocňuje i skutečnost, že právě náměstek Tauber má v gesci investice, tedy i veškeré záležitosti kolem likvidace haly ČSTV," uvedla Štěpánka Fraňková.
„Pan náměstek by se měl  zamyslet nad svým přístupem k práci. Rychlost jeho rozhodování a jednání byla v tomto případě absolutně nedostatečná. Dehonestuje tím snahu a práci všech volených zástupců města. O tomto jeho přístupu budu v nejbližších dnech jednat se dvěma největšími zastupitelskými kluby, tedy Sdružením pro Pardubice a ČSSD," nechala se slyšet primátorka Pardubic.

„Paní primátorka zadání veřejné zakázky schvalovala osobně s ostatními členy vedení města na společné poradě. Měla stejné informace jako kdokoliv z nás. Její výroky nelze považovat za nic jiného než bezbřehý populismus," doplnil Jindřich Tauber.
„Paní primátorka by se měla zamyslet nad tím, zda je normální veřejně ventilovat svoji nespokojenost přes média a dehonestovat vítěze komunálních voleb a jejího prvního náměstka. Nebo se pak už musím zeptat, zda někdo nezačal předvolební kampaň v předstihu. Poslední dobou mi to přijde jako čím dál reálnější možnost," uzavřel.