Český stavovský odboj v roce 1547 předznamenal další náboženské a politické spory, které vyvrcholily v roce 1618. V přednáškovém cyklu Od Žižky k sametu: tradice českých „rebelií“ tuto pozoruhodnou epizodu českých dějin, ve které svou roli sehráli i Pernštejnové, představí historik Petr Vorel. Přednáška se koná v úterý 22. října od 18 hodin v přednáškovém sále Východočeského muzea v Pardubicích.

„Rok 1547 představuje významný mezník v dějinách českého státu. Česká šlechtická i městská opozice tehdy většinově odmítla požadavek krále Ferdinanda vojensky podpořit zájmy Habsburků ve válce, kterou vedl císař Karel V. proti říšské, převážně luteránské opozici v Německu. Tato takzvaná šmalkaldská válka skočila v dubnu 1547 porážkou luteránské opozice. Mocenské převahy využil král Ferdinand i ke změně politických a ekonomických poměrů v českých zemích,“ upozorňuje Petr Vorel, historik Východočeského muzea a prorektor Univerzity Pardubice.

„Přednáška se zaměří hlavně na výsledky nových výzkumů této problematiky v evropském kontextu, které se týkají role papeže Pavla III. v počáteční fázi tohoto konfliktu, a také neobvyklé role, kterou v této souvislosti sehráli Jan z Pernštejna a jeho synové,“ dodává Petr Vorel.

Přednáškový cyklus Od Žižky k sametu: tradice českých „rebelií“ připomíná významné mezníky, kdy se Češi do dějin zapsali jako povstalci, rebelanti a revolucionáři. Přednášky se konají v přednáškovém sále vždy v úterý v 18 hodin. Vstupné 40 Kč.