Radiové spojení s Londýnem se jim dařilo udržovat po dobu více než pěti měsíců a podíleli se na přípravě atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Právě na Zámečku roku 1942 nacisté v odvetě popravili obyvatele Ležáků a další spolupracující vlastence.

V úterý ve 14 hodin se při pietním aktu na bývalém popravišti sejdou i potomci lidí, jejichž jména jsou přímo spjata s operací Silver A. Mezi hosty bude například Alena Kučerová, vnučka Karla Kněze, velitele četnické stanice ve Vrbatově Kostelci. Ten byl členem odbojové skupiny Čenda, která podporovala radistu Silver A Jiřího Potůčka a pomáhala ukrývat vysílačku Libuši. Karel Kněz v červnu 1942 spáchal sebevraždu služební zbraní.

„Hlavním posláním setkání je předávání vzpomínek mezi generacemi. Poselství Silver A může být inspirativní, stejně jako varovné, vždy ale bude výjimečné,“ uvedl Filip Petlička, PR manažer Památníku Lidice, který setkání příbuzných a pamětníků událostí spolu s Pardubickým krajem, městy Pardubice a Sezemice, Českým svazem bojovníků za svobodu a Československou obcí legionářskou již desátým rokem připravuje.

Každé ze setkání má trochu jiné doprovodné téma. Po položení květin u Památníku Zámeček se účastníci přesunou do sálu restaurace Sezemický dům, kde si vyslechnou příspěvek historika Vojtěcha Kyncla na téma Váleční zločinci a také se seznámí s připravovanou výstavou Lidice a doba prezidenta osvoboditele.

Součástí programu bude také výstava Architektonická soutěž na Památník Zámeček, která předkládá soutěžní návrhy na nové řešení expozice pietního území. Stávající objekt a oplocení budou odstraněny. Bude zde instalována nová podzemní expozice, která bude přístupná po rampách, podél nichž budou vyryta jména obětí. V návaznosti vzniknou nové přístupové cesty, parkoviště a provedou se parkové úpravy. Během druhé etapy zmizí původní přístupové plochy a upraví se cesty.

Hlavním cílem je přiblížit podobu tohoto území roku 1942. Dominantním prvkem zůstane samotný žulový pomník, který bude součástí jednotící linie. Jednou z dalších výraznějších změn pak bude dosázení lesa.

Předpokládané náklady na první etapu jsou 15 milionů korun. Město chce modernizovanou památku otevřít na jaře 2020.