Už v pátek se v Pardubicích uskuteční setkání spolupracovníků operace Silver A, členů jejich rodin a všech, kteří byli na této významné odbojové akci účastni. „Setkání bude zahájeno pietní vzpomínkou a kladením věnců na pardubickém popravišti u Památníku Zámeček. Na ni naváže hlavní program, který se odehraje v hotelu Zlatá štika, kde se vedle hudebního vystoupení a informací od renomovaných historiků představí putovní výstava Zapomenuté Javoříčko,“ uvedl za pořadatele akce Filip Žáček.

„Mezi 140 hosty nebudou chybět ani přímí účastníci odboje a jejich potomci, přeživší ležácké tragédie, lidické děti i ženy, přední historici a starostové vypálených obcí,“ poznamenal Filip Žáček.

„Součástí programu bude rovněž přistoupení Nového Malína, založeného přeživšími občany Českého Malína vypáleného na Ukrajině, k Memorandu o spolupráci vypálených obcí. To v březnu uzavřely Lidice, Ležáky, Javoříčko, Ploština a Památník Lidice. Jeho cílem je prohloubení spolupráce mezi vypálenými obcemi na českém území,“ prohlásil Filip Žáček.

Paravýsadek Silver A byl na území protektorátu Čechy a Morava uskutečněn 29. prosince 1941 společně s výsadkem Anthropoid. „Členové obou těchto operačních skupin se 27. května 1942 zúčastnili atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Vypálení Lidic a Ležáků bylo jedním z nejkřiklavějších zločinů nacistického bezpráví v okupovaném Československu. Ale v okolí Pardubic to nebyl čin jediný. Čtyři desítky pardubických občanů zaplatilo svoji pomoc životem,“ nechal se slyšet Filip Žáček.