ZÁPIS BY ZNAMENAL PRESTIŽ I OCHRANU
„Naši specialisté dokončují shromažďování veškerých pramenů a archiválií spojených s touto oblastí a před dokončením je aktualizace plánu řízení hřebčína s ohledem na zachování památkové hodnoty staveb a okolní kulturní krajiny v dalších letech. Krajinářský architekt Tomáš Jiránek zpracovává porovnávací studii, do které jsme zahrnuli celkem 15 hřebčínů v Evropě. V současné době hřebčín také dokončuje scelení pozemků v dotčeném jádrovém území památky," uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Zapsání na listinu UNESCO by pro hřebčín bylo uznáním, že se jedná o skutečně významné dědictví. „Přineslo by nám to větší prestiž, ale i ochranu. Zároveň by to k nám mohlo přivést i více návštěvníků," poznamenal ředitel hřebčína Jiří Machek.

V případě zapsání hřebčína na listinu UNESCO by časem počet návštěvníků mohl být až desetinásobný. Provoz hřebčína bude postupně nákladnější a musí nabídnout dostatečně kvalitní služby," řekl náměstek ředitele pro úsek kulturní krajina a investice Radek Václavík.
Loni do hřebčína přišlo asi 35 tisíc platících návštěvníků, podle Václavíka lze tedy čekat postupný nárůst třeba i na 350 tisíc lidí.

MÍSTNÍ SE OBÁVAJÍ ZVÝŠENÍ POČTU TURISTŮ
Někteří místní obyvatelé se proto obávají velkého nárůstu počtu turistů. Podle generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové ale nic takového nehrozí. „Pouze u dvou našich památek UNESCO jsou počty návštěvníků opravdu vysoké – a to je Český Krumlov a Lednice. Na ostatních se pohybují kolem 100 tisíc ročně, což je asi trojnásobný nárůst proti současnému stavu. I na to je však potřeba se připravit," konstatovala Goryzcková.

MUSÍ NABÍDNOUT DOSTATEČNÉ SLUŽBY
Na variantu, že se kladrubský hřebčín dostane na seznam kulturního dědictví, se musí připravit co nejdříve. Hřebčín, který i s pobočkou ve Slatiňanech chová pět stovek starokladrubských koní, by musel zaměstnat víc průvodců a nabídnout dostatečné množství služeb cestovního ruchu, například ubytování.

„Necháváme zpracovat studie strategie cestovního ruchu. Je to obrovská příležitost pro podnikatele nabídnout služby, protože hřebčín tohle vše nezrealizuje. Už dnes máme v hospodářském dvoře nové parkoviště, aby lidé nemuseli parkovat v uličkách obce," řekl Václavík.