Podle členů iniciativy Přírodní park Červeňák hrozí, že relativně nedotčené území poblíž centra Pardubic bude prodáno v dražbě, což ohrozí jeho využití k rekreačním účelům.

Vedení města požádalo v prosinci loňského roku o bezúplatný převod. Ten by z území vyloučil jakékoliv komerční aktivity.

„Naše představa je, že zde vznikne specifická příměstská rekreační a oddychová zóna, pěšími a cyklistickými trasami spojená se samotným centrem města," uvádí se v prohlášení iniciativy.

O území kolem Chrudimky se zajímá hned několik pardubických spolků. Spolek Zelená pro Pardubicko podal koncem loňského roku návrh na vyhlášení lokality na pravém břehu Chrudimky, užívané dříve jako vojenské technické cvičiště, za přírodní památku.

Některým zastupitelům se to ale nejeví jako šťastné řešení. „Jsem proti tomu, aby se tam vyhlašovala jakákoliv kategorie zvlášť chráněného území podle zákona o ochraně přírody a krajiny. To s sebou vždy přináší zbytečná byrokratická omezení a regulaci volného pohybu lidí," nechal se slyšet pardubický zastupitel za ODS Karel Haas.

Naučná stezka

V přírodním parku by podle něj bylo obtížné pořádat různé společenské akce, ale také zřizovat cyklostezky či odpočívadla.

Klub přátel Pardubicka má zase v úmyslu vybudovat v bývalém vojenském prostoru naučnou stezku, která by měla na deseti zastaveních návštěvníkům připomenout historii území, jeho technické památky i přírodní zajímavosti.

Jenže právě část území kolem Chrudimky má sloužit pro novou dopravní propojku, která by spojila Višňovku a Pardubičky. Jenže zhruba ve stejných místech se počítá i s jihovýchodním obchvatem. Politici slibují, že se budou snažit nalézt kompromis, aby šla plánovaná propojka skloubit s představou přírodního parku.

„Určitě budu vždy proti tomu, aby území protnuly zbytečně dvě souběžné pozemní komunikace ve vzdálenosti pouhých pár desítek metrů od sebe. Na druhou stranu je potřeba hledat dopravně realistickou, k přírodě šetrnou a časově dohlédnutelnou variantu dopravního propojení Jesničánek s Pardubičkami. Toto dopravní propojení prostě Pardubicím výrazně chybí. To je objektivní fakt, před kterým nemůže nikdo z nás zavírat oči," dodal Karel Haas.