Okresní soud v Pardubicích jich eviduje sto. Mají různá povolání, dosáhli různého vzdělání, mají čistý trestní rejstřík a všem už bylo minimálně třicet let. Čas od času oblékají talár s fialovým lemem a ač bez právnického vzdělání, usedají po boku soudce profesionála. Jsou to přísedící.

Bezúhonný občan nad třicet let

„Zákon o soudech a soudcích říká, že přísedícím může být ustanoven občan České republiky, který je způsobilý k právním úkonům a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k určitému soudu,“ citoval ze zákona tiskový mluvčí Okresního soudu v Pardubicích Jan Šlosar. Přísedící jsou voleni na čtyři roky a účastní se jako součást senátu soudních řízení týkajících se pracovně-právních vztahů a v závažných trestních věcech.

„V trestních věcech je senát nutný zejména v případech, kdy jde o trestný čin, u něhož horní sazba odnětí svobody je nad pět let. Například u loupeže, kde je trest dva až 10 let, krádeže, podvodu či zpronevěry se škodou nad 500 tisíc korun, kde hrozí dva až osm let,“ upřesnil Jan Šlosar. To, kolikrát se přísedící ročně dostane k soudu, je velmi individuální. Někdo pouze několikrát za rok, jiný mnohem častěji.

„V trestním řízení je nutno dodržovat kontinuitu senátu, to znamená, že přísedící nelze měnit bez nutnosti opakovat celé řízení. A jde-li o složitou věc, kde je rozsáhlé dokazování a více jednání, někdy i vícekrát za měsíc, přísedící musí zasedat v senátu velmi často,“ dodal Jan Šlosar.

Senáty jsou u okresních soudů složeny z jednoho profesionálního soudce a dvou přísedících. „Přísedící mají stejné hlasovací právo jako předseda senátu, takže nelze vyloučit, že by hypoteticky mohli v závěrečné poradě předsedu senátu přehlasovat, nicméně v praxi by se jednalo o ojedinělý případ,“ řekl mluvčí Okresního soudu v Pardubicích Jan Šlosar.

Cenné zkušenosti: Ze školy i ze života

Jan Šlosar také připomenul, že někteří přísedící mohou být vzhledem ke svým pracovním a dalším zkušenostem pro rozhodování senátu velkým přínosem. Například podnikatel či daňový poradce ve věci hospodářské kriminality.