První část přeložky silnice I/36 u Ředic na Pardubicku je již v provozu. Ve středu 21. června zprovoznilo Ředitelství silnic a dálnic první část nového obchvatu Dolních Ředic na Pardubicku. Nový úsek se řidičům otevřel krátce po patnácté hodině a převzal dopravní zátěž.

Téměř okamžitě po zprovoznění začali stavbaři s demolicí provizoria, které sloužilo po dobu výstavby nového úseku. „Materiál bude použit do násypu v další části stavby,“ napsalo ŘSD na svém twitterovém účtu.

Projeďte se po nově otevřené silnici. Zrychlené záběry:

Zdroj: Michal Žampach

Silnice I/36 je hojně využívanou trasou i pro řidiče nákladních automobilů, protože slouží jako přivaděč od Holic k dálnici D35, která je zprovozněna od prosince minulého roku. Nová spojnice má za úkol vyřešit již nevyhovující výškové a směrové vedení trasy.

Celý obchvat silnice I/36 má být dokončen koncem letošního roku.