Hluk, prach nebo omezený přístup do ulic - to je daň, kterou si vyžádala dostavba kanalizační sítě v Pardubicích, Holicích či Lázních Bohdaneč. Projekt Labe-Loučná pokračuje podle plánu a dokončení těchto prací by mělo vést nejen ke zdokonalení kanalizace, ale také by se měl výrazně zlepšit stav životního prostředí v celém regionu.

Svítkov a Dukla hlásí: Téměř hotovo

„V současnosti probíhají intenzivní práce na téměř všech částech projektu, zbývající části jsou jsou ve stadiu finální přípravy pro zahájení realizace,“ říká k postupu stavebních prací manažer projektu Josef Fedák.

Kanalizace je už téměř hotova ve Svítkově nebo na sídlišti Dukla, ke konci se chýlí také úprava výustních objektů, jejichž reali〜zací se zlepší ochrana kanalizačního systému v případě povodní na řece Labi.

„Práce postupují podle plánu, ale v některých případech jsme byli nuceni plán upravit. Potvrzuje se tím předpoklad, že souběžná výstavba na dvou desítkách míst si někdy vyžádá přizpůsobení. V našem případě je to kvůli situacím vzniklých na staveništích,“ dodává Josef Fedák.

Stavební práce se pochopitelně dotknou i obyvatel, o čemž společnost Vodovody a kanalizace (VaK), která úpravy provádí, dobře ví.

„Snažíme se, aby dopady na občany byly minimální. Je nám jasné, že pro všechny, kteří v těchto lokalitách bydlí nebo pracují, je zvýšená hlučnost, prašnost či omezená dostupnost některých ulic nepříjemná. Přesto věříme, že dokončení kanalizace přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí v regionu. Tím bude současná situace plně vynahrazena,“ sdělil předseda představenstva VaKu Michal Koláček.

Dvacet jedna staveb v šesti obcích

Skupinový projekt Labe-Loučná se skládá z celkem 21 staveb, které řeší výstavbu kanalizační sítě v Pardubicích, Lázních Bohdanči, Holicích, Dašicích, Ostřešanech a Živanicích.

V Ostřešanech bude díky projektu zajištěna ochrana pitné vody pro Nemošice, opatření v Lázních Bohdanči přispěje k zachování kvality lázeňských vod. Kromě toho se na některých místech Pardubic zvyšují kapacity kanalizace a k rekonstrukci dochází také v čistírnách odpadních vod v Holicích a Opatovicích nad Labem. V obou případech dojde ke zvýšení účinnosti čistíren. Díky těmto úpravám budou splněny limity maximálního znečištění ve vypouštěných vodách, které stanovila Evropská unie. Ta projekt dotuje 12,5 miliony eur, celkové náklady projektu dosahují výše 27 milionů eur.

„V nejbližších dnech bychom měli obdržet první splátku z přiznané podpory ve výši zhruba jednoho milionu eur,“ uvedl Michal Koláček.
Stavební práce projektu, který byl zahájen v září 2007, by měly být dokončeny do konce roku 2009. Oficiální ukončení akce bude uspořádáno v roce 2010.

(Dalibor Musil)