„Čekalo se na to déle, než by se slušelo,“ poznamenala přeloučská starostka Irena Burešová. Narážela tak na dlouhou anabázi, která se k opravám váže. Podle původních plánů měla být rekonstrukce hotová už v listopadu 2016. 

DVĚ ETAPY
Rozsáhlé opravy byly rozdělené na dvě části – rekonstrukci tribuny a opravu hřiště s okolní atletickou dráhou. První část původně měla vyjít na necelých 7 milionů korun, druhá asi na 12 milionů korun. Nakonec se celková částka vyšplhala na 25,5 milionu korun, přičemž 5,85 milionu korun pokryla dotace od ministerstva školství.

Radnice totiž musela čelit jednomu problému za druhým. Nejdříve firma, která zvítězila ve výběrovém řízení, odstoupila od uzavření smlouvy, takže nastoupila druhá v pořadí, jež požadovala o 260 tisíc korun víc.

KONSTRUKCE TRIBUNY
Další komplikace se objevily po odkrytí konstrukce tribuny. „Část nosníků byla značně zasažená korozí, místy až kriticky,“ řekla Hana Mencová z odboru správy majetku Přelouč. Neplánované opravy zvýšily cenu o 800 tisíc korun.

K dalšímu prodražení došlo na začátku letošního roku. „Při stavbě se zjistilo, že na části plochy musí být navezeno podloží, aby se mohl areál vyrovnat,“ řekla Burešová. Město to stálo 1,3 milionu korun navíc. 

Následně firma, která měla na starosti rekonstrukci zděné části tribuny, dokonce zkrachovala. Na nějakou dobu tak práce na stadionu ustaly. Ani ve chvíli, kdy došlo k předání stavby, však radnice nebyla spokojená. „Po předání stavby jsme zjistili, že tam jsou nedodělky. O odstranění závad se musela postarat jiná firma. Debaty na zastupitelstvu k vícepracím byly po celou dobu bouřlivé. Nakonec se ale vždy vše schválilo,“ řekla Burešová. 

Město navíc dvakrát nestihlo uspořádat tradiční celostátní žákovský turnaj.

OČEKÁVANÁ OPRAVA
Místní fotbalisté ale mohou být nakonec spokojeni. Stadion totiž pochází ze 70. let minulého století a až dosud neprošel žádnou rekonstrukcí. Do tribuny zatékalo a byla vybavena pouze dřevěnými sedačkami. Správci stadionu se běžně museli vypořádávat s obrovskými tepelnými úniky kvůli netěsnícím oknům, železná konstrukce byla popraskaná a zatékalo i do kabin.

„Dostáváme krásný areál s novou tartanovou dráhou. Přeji si, aby k nám na hřiště chodilo co nejvíc chlapců a děvčat a aby i nová atletická dráha byla plně vytížena,“ prohlásil dlouholetý předseda FK Přelouč Josef Vančura.