Rada města navíc neschválila účetní závěrku organizace za rok 2016, neboť účetnictví z daného roku podle provedeného externího auditu neposkytovalo věrný a poctivý obraz. „Vedení města muselo po provedených kontrolách dokonce podat trestní oznámení na bývalé vedení organizace,“ konstatovala mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní.

KC od 1. ledna příštího roku nahradí dvě nové a menší příspěvkové organizace – Turistické informační centrum Pardubice a Centrum pro otevřenou kulturu.

VĚTŠÍ KONTROLA
„V obou nových organizacích počítáme s posílením kontrolní role města v podobě dozorčích rad. Tím, že rušíme kulturní centrum, přejde veškerý majetek, práva a závazky na město. Ředitelé nových příspěvkových organizací, kteří vzejdou z výběrového řízení, tak nebudou muset řešit problémy po minulém vedení,“ řekl Rychtecký.

Nové Turistické informační centrum Pardubice bude složeno z původního Turistického informačního centra, Europe Direct, Zelené brány a výstavního prostoru Mázhaus. Organizace bude zaměřena především na informační činnosti v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu ve městě a okolí.

„Zařazení objektu Zelené brány pod správu této organizace se nabízí, neboť objekt je vyhledávaným turistickým cílem. V otázce začlenění výstavního prostoru Mázhaus je zásadní jeho funkce, tedy prezentace amatérského umění a poskytovaní služeb v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím zajišťování komerčních výstav,“ vysvětlila vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ivana Liedermanová.

Centrum pro otevřenou kulturu bude zahrnovat Divadlo 29 a Galerii města Pardubic. Zaměřovat se bude hlavně na profesionální kulturu, kreativitu a umění ve městě. „Organizace bude současně výstavní institucí typu Kunsthalle, což znamená, že nevytváří umělecké sbírky muzejního typu a umělecká díla nevlastní, ale pořádá pravidelně obměňované autorské výstavy současného výtvarného umění.“ uvedl vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu Martin Karas.

Kulturní domy v Hronovické a na Dubině pak přejdou pod Domy dětí mládeže Alfa a Beta jako detašovaná pracoviště.