Cílovou skupinou projektu jsou přímo problémoví žáci školy, jejichž situace by ústila až ve vyloučení z ústavu. Za poslední dva roky se jednalo až o osmdesát žáků. Pro tyto žáky jsou zpracovány individuální plány rozvoje osobnosti, zohledňující jejich vzdělávací i osobnostní problémy tak, aby mohli úspěšně dokončit studium jako ostatní spolužáci. Druhou skupinu představují žáci, kteří vypadli ze vzdělávacího procestu nebo na střední školu vůbec nenastoupili a nemají ani potřebné znalosti či dovednosti, čímž se podstatně snižuje jejich možnost nalézt si práci. Pro ty je rovněž připraven individuální plán, který je v jejich případě zaměřen na co největší podíl praktické výuky. Konečně třetí cílovou skupinou jsou samotní pedagogové. Šedesát z nich dostalo možnost získat znalosti a zkušenosti s prací právě s problémovými skupinami žáků a v budoucnu do značné míry ovlivnit jejich budoucí studijní výsledky.

„Celková statistika je za tento rok povzbudivá. V první skupině dostalo druhou šanci třicet tři žáků maturitních a padesát sedm žáků učebních oborů. Dalších třicet šest žáků měla druhá skupina. Kdyby se do tohoto programu nedostali, tak by pro ně škola nejspíš nadobro skončila,“ řekl ředitel SOŠ a SOU Rybitví.
„Individuální plán pro rozvoj osobnosti se opírá především o zájem o studium. Z toho vycházíme. Následuje nabídka žákům a jejich rodičům. Součástí je i pohovor s odborníkem z pedagogicko psychologické poradny. Na jeho základě pak stanovíme zvláštní přístup k jednotlivým žákům,“ upřesnil Pakosta.
Projekt jehož výsledky si pochvalují všichni zúčastnění bude ještě pokračovat.