V praxi funguje tak, že když si přijdete zahrát nebo relaxovat do toho kousku parku Na Špici, který sousedí s vilou pana Holečka a tomu se to náhodou nelíbí, pustí naprázdno stavební míchačku, ve které se netočí žádná malta, ale kameny. Prostě hlukový teror k vyhánění lidí.
Pan Holeček mi do telefonu tvrdil, že míchačku zapíná, protože staví. Jako novinář to musím uvést jako jeho oficiální vyjádření, ale neznamená to, že té očividné lži musím věřit. Nevěřím.

Jednání pana Holečka vyvolává protiakci. Chytrým kontrem je například exhibiční utkání v hokejbalu svolané na tuto neděli na 16:30 hodin. Horší variantou jsou urážky, hrozby a ještě horší pak házené kameny nebo úder skateboardem. To jsou řešení, která nikam nepovedou a nelze je schvalovat.

Jediným viníkem v očích občanů by ale neměl být jen pan Holeček. Změna územního plánu, která celou situaci umožnila, je kolektivním dílem zastupitelů města Pardubic, kteří v květnu 2014 rozhodli, že jeho přání o zlegalizování černé stavby vyhoví. Kolik přesvědčování to stálo a jaká vnuknutí se tehdy voleným zástupcům města dostala, už můžeme jen hádat. Někteří z nich tam v zastupitelstvu sedí i dnes a další se tam znovu snaží dostat.

Pro připomenutí ale uvádím jména těch, kteří tehdy hlasovali pro legalizaci černé stavby: Tauber Jindřich (ČSSD), Chmelař Milan (ČSSD), Komárek Jiří (ČSSD), Mojžíš Jaroslav (ČSSD), Erban Evžen (SPP), Koláček Michal (SPP), Kubát Josef (SPP), Petráň Miroslav (SPP), Skalický Jiří (Top 09 + N), Němec Jan (Top 09 + N), Slezák Libor (Top 09 + N), Baťa Miroslav (ODS), Franc Petr (ODS), Klimpl Petr (ODS), Krejčíř Alexandr (ODS), Rubeš Miroslav, Fülle Radim (KSČM), Kmošťáková Valéria (KSČM), Snopek Václav (KSČM), Studnička Pavel (KSČM).

Zdroj: zápis o hlasování zastupitelstva města 13. 5. 2014, bod 5

Holečkova míchačka
„Míchačkový teror“ hlaste městské policii
Zbraň proti sportovcům - míchačka. Jejím zapínáním naprázdno se Miloš Holeček snaží znepříjemnit návštěvníkům hřiště jeho užívání.
Vilu postavenou na černo v parku zlegalizoval. Teď od ní vyhání lidi míchačkou