Kde se tvoří kolony. Kde je nebezpečný přechod. Kde chybí cyklostezka. S těmito, ale i s dalšími problémy a nedostatky v pardubické dopravě se mohou nyní řidiči, chodci a cyklisté svěřit vedení města pomocí interaktivní mapy.

Na webových stránkách mohou zadat, co se jim na dopravě v Pardubicích nezdá. V mapě jen označí problematické místo a popíšou, k jaké nebezpečné situaci v něm dochází. Magistrát poté data sesbírá a použije je na vytvoření plánu udržitelné mobility a na zlepšení dopravní situace.

Příležitost zapojit veřejnost

„Všichni jsme účastníky provozu, každý z nás používá nějaký prostředek, aby se dostal do práce – autem, pěšky, na kole. Všichni víme, co dělají ostatní špatně, nebo proč je křižovatka ucpaná. Pro nás je to obrovská příležitost zapojit veřejnost do řešení problémů tím, že si je popíšeme, protože občané jsou znalci problémových míst. Čím víc podnětů budeme mít, tím větší šance je, že se vyřeší,“ vyzval náměstek primátora zodpovědný za dopravu Petr Kvaš lidi, aby své připomínky do mapy opravdu zanášeli.

Problémovou mapu mohou po dobu tří měsíců vyplnit jak občané města, tak jeho návštěvníci. Na mapě jen označí místo, které jim dělá starosti, zakliknou, zda se jedná o liniový nebo bodový problém, a mohou ho podrobně popsat. „Tímto způsobem mohou vložit libovolný počet problémů. Uživatelé mohou zadat i svoji e-mailovou adresu, pokud chtějí být informováni o zpracování plánu mobility,“ upřesnil projektový manažer Martin Kříbala, který kolem sebe postavil tým odborníků a pracovníků města nebo třeba i univerzity, jenž se pokusí připomínky zanalyzovat a přijít s řešením, které lidem pohyb po Pardubicích usnadní.

Plán udržitelné městské mobility, takzvaný ParduPlán, je ale běh na dlouhou trať, jeho zpracování potrvá zhruba dva roky a město vyjde na více než tři miliony korun. Dokument se zpracovává na následujících 15 let. Krátkodobý horizont bude řešit pětiletý akční plán, který si lze představit jako seznam dopravních projektů seřazených podle priority. Plán navíc město potřebuje pro získávání dotací, bez něho by od roku 2021 nemohlo čerpat evropské finanční prostředky. „Tato podmínka vyplývá z požadavků Evropské komise, které platí pro všechna města nad 40 tisíc obyvatel. Finanční prostředky však nejsou jediným důvodem zpracování – město dlouhodobě potřebuje koncepční dokument, který zajistí udržitelný rozvoj dopravy a efektivní využití finančních prostředků města,“ doplnil Kvaš.

Všechny módy dopravy

ParduPlán se bude zabývat všemi druhy dopravy ve městě – hromadnou, individuální, nákladní, nemotorovou, ale také dopravou v klidu, tedy parkováním. Zaměří se na stávající problémy a navrhne jejich řešení.

„Opatření je celá řada. Mezi ta měkká patří třeba diskuze na školách nebo s veřejností, které mají za cíl například vysvětlit lidem, že některé segmenty dopravy nejde do nekonečna rozvíjet. Mezi tvrdá opatření patří třeba rekonstrukce směřující k doplnění přechodů, ale i náročnější investiční akce,“ popsal Pavel Roháč ze společnosti Udimo, která se na zpracování ParduPlánu podílí.

Mapu lze vyplnit na stránkách www.parduplan.cz.