Pan Brendl i celé pardubické zastupitelstvo by si ale měli uvědomit, že obě roviny jsou jen dvě části stejného problému. Problému, který už více než rok hýbe Pardubicemi a jemuž se věnuje i Strana zelených. O tom, že je problém tzv. revitalizace Tyršových sadů stále živým, svědčí nejen druhá petice se 7000 podpisy, ale i pětisethlavá demonstrace pod okny magistrátu.

Proč jsou  naštvaní?

Občané a návštěvníci Pardubic jsou z kauzy Tyršových sadů naštvaní a mají k tomu řadu pádných důvodů.
Nejprve to byl samotný výběr vítězného ateliéru projektanta Jiránka, který tehdy svým doporučením ovlivnila (dnes již bývalá) hlavní architektka města Petra Nacu.
Poté následoval podpis pro město nevýhodně nevypověditelné smlouvy s vítězem návrhu, za nějž jsou odpovědní tehdejší radní.

Posvátná kráva

Pak přišel loňský šok z míry masivního kácení v parku i následné druhové skladby zbylých stromů v budoucím parku. Následovala neochota většiny zastupitelů, přestože cítili, že celý projekt není to pravé ořechové, cokoli na něm změnit. A to buď ze  strachu před možnou žalobou od pana Jiránka na město či ze ztráty pouhé vidiny evropských dotací, jež jsou pro pardubické zastupitele posvátnou krávou, pro níž jsou ochotni obětovat skoro všechno (a to nejen v této kauze). K naštvání občanů přispěla i březnová „pravidelná údržba zeleně", při níž  padly k zemi stovky stromů a keřů a tím byl de facto celý projekt „revitalizace" na černo a bez povolení zahájen!

Navíc údržbu zeleně dělala firma, která bude pracovat na celé milionové „revitalizaci".
To vše dospělo přes podezřele nízkou hodnotu kácených stromů a podezřele vysokou hodnotu budoucích laviček, schodiště atd. až k osočování a urážkám slušných občanů Pardubic, které magistrát velmi často vodí za nos a kteří se pouze snaží všemi prostředky upozorňovat na negativní jevy ve svém městě. Za to jsou pak z úst koaličních zastupitelů nazýváni ekoteroristy či bojůvkami.

Co však lze očekávat od radnice, v jejímž čele je primátorka, která se v této kauze ukázala falešná jak pětník. Kdy na jedné straně s odpůrci kácení vyjednávala a dávala jim populistické přísliby a na straně druhé pak tajně blahopřála pod stolem náměstku Brendlovi k odhlasování jeho projektu revitalizace.

Zvýšená cena

Ještě se vrátím k ceně celého projektu, jež byla rovněž v průběhu času zvýšena. Náměstek Brendl tvrdí, že za luxusní Tyršovy sady není částka předražená. I kdybych byl jako zastupitel města vázán výběrovým řízením, které v dobách hojnosti vybralo po velmi vágním zadání vítězný projekt za nepřiměřeně velké peníze, neváhal bych v dobách krize tento výběr zrušit (nebo aspoň donutit vítěze k úsporným úpravám), a to i za cenu případné žaloby ze strany autora návrhu.

Stále by mně zbývala velká pravděpodobnost toho, že za stejné městské peníze realizuji projekt přiměřený a smysluplný, jež učiní Tyršáky krásnějšími, a to i bez strachu o nejistou dotaci z fondů Evropské unie.
O toto ekologicky i ekonomicky zodpovědné a nemegalomanské řešení usilují od samého počátku jak lidé z občanských sdružení, tak i Strana zelených.

Jiří Malík, předseda krajské organizace Strany zelených