Čerpací stanice, která je součástí protipovodňových opatření Pardubic, byla minulý týden úspěšně spuštěna na nábřeží Chrudimky. Stavba za téměř osm desítek milionů korun je přitom pouze malou částí rozsáhlého projektu Labe – Loučná, který se po dvou letech prací již značně nachýlil ke svému závěru.

Voda pod kontrolou

Výkonná čerpací stanice na tzv. Spojilském odpadu zmírní riziko vysoké vody ve východní části města a jeho okolí. „Touhle stavbou se zase další část Pardubic ochrání. Nyní nám ještě zbývá ochránit spodní část Rosic, ale tam se jedná jenom o nějaké garáže a technické zázemí dvou rodinných domků. Takže v podstatě Pardubice jsou v tuto chvíli ochráněny proti stoleté vodě,“ sděluje Michal Koláček, náměstek primátora a předseda představenstva akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, která skupinový projekt Labe – Loučná realizuje. Za vydatného financování fondů Evropské unie. Z celkových nákladů ve výši 27 miliónů eur uhradí Evropská unie dotací 12,5 milionů eur.

Skupinový projekt Labe - Loučná se skládá z devíti opatření, složených z celkem 21 staveb, které zahrnují výstavbu kanalizační sítě v aglomeraci včetně Pardubic, Lázní Bohdanče, Holic, Dašic, Ostřešan a Živanic.

Řeší rovněž zvýšení kapacity kanalizační sítě v některých dalších částech Pardubic, rekonstruovány jsou kanalizační sběrače na pardubickém sídlišti Dukla. Modernizaci čistíren odpadních vod v Holicích a Opatovicích nad Labem zase zajistí splnění požadovaných limitů znečištění ve vypouštěných vodách stanovených platnou legislativou a požadavky ze strany Evropské unie. Díky realizaci projektu v Ostřešanech bude zajištěna ochrana zdrojů pitné vody v Nemošicích, opatření v Lázních Bohdanči přispěje k zachování kvality lázeňských vod.

„Poslední termíny dokončení projektu jsou v září a dojde ke zkušebnímu provozu. V podmínce pro přidělení dotace máme ukončit práce do konce tohoto roku. Ale počítáme s tím, že k tomu dojde už v září,“ říká Michal Koláček.
„V tuto chvíli máme dokončeno kolem pětasedmdesáti procent, ale to je v podstatě fakturační dokončenost. Je téměř jisté, že do zářijového termínu se všechno splní.“