Během posledních dvou měsíců se veřejnost dozvídá stále více o městem chystaném projektu revitalizace parku Na Špici, který má být financován z evropských fondů jako součást Integrovaného plánu rozvoje města Pardubice.

Plán revitalizace má nedostatky

Celá tato akce má však několik zásadních nedostatků, 
které brání po stránce faktické i právní realizaci prezentované studie. Musíme si uvědomit, že celý současný park byl v době totality postaven bez stavebního povolení. Jak jsem byla informována bývalým stavebním odborem Městského obvodu (MO) Pardubice I, nikdo dosud 
'o vydání dodatečného povolení neusiloval, zřejmě z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Přitom by některé části parku mohly být bez problémů dodatečně povoleny.  Vzhledem k době stavby je možnost takzvaného „pasportu“ z hlediska stavebního zákona vyloučena. Navíc se park nachází ve dvou lokálních biocentrech a v nadregionálním biokoridoru.

Je pravda, že cesty v parku je nutné opravit, i když místo asfaltového povrchu by byl určitě vhodnější ekologičtější mlatový povrch. Také stávající asfaltová hřiště jsou 
v rozporu s územním plánem, když v rekreační zeleni jsou přípustná pouze hřiště přírodní. Tyto asfaltové plochy by bylo třeba odstranit a ne 
je používat jako základ pro revitalizaci.
Proč by se mělo budovat na úkor zeleně další parkoviště 
v parku, když přímo u parku je velké parkoviště podél Chrudimky? Co bude s Čičákem, když projekt parku nepočítá ani s jeho vyčištěním? A stavba restaurace a půjčovny lodí 
na jeho břehu se již teď nelíbí ochráncům přírody.

Lávka přes řeku bude vítána

Lávka přes Chrudimku bude určitě vítána, velmi usnadní přístup do parku, je však už dopředu třeba počítat s tím, že dřevěná konstrukce lávky bude vyžadovat trvalou údržbu. Nebyl by ještě čas uvažovat 
o změně materiálu, který s minimální údržbou vydrží podstatně déle?

Jak bude město reagovat na občanská sdružení, která bedlivě sledují zveřejněné studie 
a nechtějí přijít o poslední přírodní lokalitu, kde se mohou občané volně procházet se svými pejsky, pořádat pikniky v trávě, maminky s dětmi se nemusí obávat, že jejich dítě trefí baseballový míč nebo je srazí in-line bruslař, který nezvládl svoji jízdu?

A v neposlední řadě, jak bude město po revitalizaci park udržovat? Počítá se snad s tím, že finančně náročná údržba připadne městskému obvodu Pardubice I?

Markéta Juchelková, zastupitelka MO Pardubice I