Jeho hlavním záměrem je obnova zeleně v biotopu, který je součástí podzámeckého parku. „Cílem projektu je zvýšení druhové rozmanitosti, obnova a podpora přírodních a ekologických vegetačních prvků. Dojde tak ke zkvalitnění městské zeleně tvořící významnou rekreační funkci pro obyvatele města," vysvětlila Kateřina Sedláčková z ekonomického odboru Magistrátu města Pardubic.

Celkové náklady projektu přesáhnou jeden milion korun. Přidělená evropská dotace pokryje náklady ze sedmdesáti procent, dalších pět procent získá město ze Státního fondu životního prostředí a téměř tři sta tisíci koruny se na projektu bude podílet z vlastních zdrojů samotné město Pardubice.

„Projekt revitalizace Podzámeckého biotopu je součástí úpravy Tyršových sadů. Práce na projektu začnou na podzim letošního roku a dokončené mají být v polovině roku 2013," sdělil náměstek pardubické primátorky František Brendl.