Mezi nimi je také třicítka sociálně znevýhodněných dětí, které se účastnily tábora organizovaného pardubickým magistrátem.
Tyto děti se však po skončení tábora nerozloučily definitivně, brzy se potkají při dalších preventivních projektech, které pro ně magistrát v programu prevence kriminality organizuje.

„V září začne opět fungovat Specializovaný klub, v němž probíhá celoroční práce s dětmi. Děti ve věku od šesti do osmnácti let se zde pod vedením sociálních terapeutů učí sociálně komunikačním dovednostem v kombinaci se zážitkovou pedagogikou,“ řekl Tomáš Jireček z úseku prevence a sociálních služeb pardubického magistrátu.

V polovině září startuje i první z víkendových pobytů, kterých se společně účastní znevýhodněné děti a jejich rodiče. „Rodiny během nich získávají společné zážitky, na jejichž základě dále rozvíjejí vzájemné vztahy a rodičovské kompetence. Rodiče tu mohou o svých problémech hovořit se sociálními terapeuty úseku prevence a sociálních služeb,“ uvedla Nataša Hradní z oddělení vnějších vztahů magistrátu.

Pro sociálně znevýhodněné děti jsou stejně důležité i prázdninové pobyty mimo vlastní rodinu. Vytrhnou je z rodinného stereotypu, naučí je jiným vzorcům chování, spolupráci a komunikaci a leckteré i chybějícím hygienickým návykům. Letos na přelomu července a srpna se děti vydaly do Mostku v Podkrkonoší. „Podnikly řadu výletů, hrály spoustu her, prožily vše, co k táboru patří včetně koupání a táborového ohně. Velkým zážitkem pro ně byla i celotáborová hra či návštěva jízdní policie a možnost svézt se na koni,“ poznamenala Nataša Hradní.

„Město letos podpořilo 44 různých subjektů pořádajících letní dětské tábory téměř 600 tisíci korunami. Já jsem moc ráda, že díky našemu projektu se z Pardubic dostanou ven i děti, které by jinak strávily celé prázdniny bez dozoru ve městě,“ uvedla náměstkyně pardubického primátora Štěpánka Fraňková.

Sociálně znevýhodněné děti nejsou jen ty, jejichž rodiče nevydělávají dostatek peněz pro uživení rodiny nebo nevydělávají vůbec, ale i děti, které jsou ohroženy domácím násilím, sexuální zneužívání a podobně. „Bylo by chybou se domnívat, že se jedná o děti ze sociálně vyloučených romských lokalit. Sociálně znevýhodněné dítě může být i z vysoce postavené rodiny, ale probíhá zde například zmíněné týrání,“ nechal se slyšet sociál〜ní terapeut Tomáš Zelený.

(red)