V univerzitní Aule Arnošta z Pardubic obdrží z rukou děkanky Filozofické fakulty Mileny Lenderové diplom celkem 169 absolventů Filozofické fakulty, z toho 136 s titulem bakalář a 33 s titulem magistr.

V pátekobdrží své diplomy i 131 abosolventů Fakulty chemicko-technologické. Ty nejlepší pak čeká i Studentská cena rekora.

Všichni absolventi Univerzity Pardubice získávají k diplomu též dvojjazyčný, česko–anglický, dodatek.

Ten usnadňuje v rámci celého Evropského společenství orientaci jiné škole, či zaměstnavateli o vzdělání, kterého absolvent v České repblice dosáhl.