Co dělat s přírodním parkem Červeňák? Jedni prosazují variantu, aby bývalé vojenské území v Pardubicích proťaly dvě silnice, jiní doufají v co nejmenší zásahy do přírodního areálu poblíž centra krajského města.

Některé pardubické spolky a organizace odmítají změnu územního plánu, která otevírá možnost k budování silnice přes bývalé vojenské cvičiště z Višňovky do Pardubiček.

„Tento záměr považujeme za špatný a nekoncepční a v rozporu se zájmy většiny obyvatel Pardubic. Zastupitelé by měli usilovat o opravdu systémové dopravní řešení, tedy propojení jihovýchodním obchvatem, a to v ideálním případě tak, aby trasa co nejméně narušila nebo úplně minula cenný přírodní prostor," vysvětlil Miroslav Seiner ze spolku Chráníme stromy.

Vedení Pardubic upozorňuje na to, že jihovýchodní obchvat do roku 2020 v Pardubicích rozhodně nebude. Stavba v tuto chvíli nemá žádné správní rozhodnutí, ani vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

I proto pardubičtí zastupitelé po bouřlivé debatě umožnili dopracování dokumentace pro kontroverzní propojku.

Řešení, které prosazuje současné vedení města, odmítají i někteří opoziční politici. Podle zastupitele Karla Haase (ODS) bude plánovaná propojka dopravně velmi problematická. „Jsem skeptik. Jakmile tam bude propojka, tak tu budou z obou stran stát kolony vozidel, jelikož zde bude asi 150 až 200 metrů dlouhý úsek kyvadlové dopravy," řekl Karel Haas s tím, že čtvrtý městský obvod ovšem funkční dopravní napojení opravdu potřebuje.

„Bavíme se o věci, ke které nemáme ještě ani podklady. Nechme odborníky dopracovat řešení tohoto území, jestli tam bude kyvadlová doprava a zda tam budou chodit chodci, jezdit cyklisté," vyzval všechny odpůrce pardubický primátor Martin Charvát s tím, že až bude k dispozici koncepční řešení, může se nad ním dál diskutovat. „Vize, že budeme všichni jezdit na kole je úžasná a já ji rád podpořím, ale pravda je jiná. Lidé budou jezdit auty stále více," uzavřel primátor.

Existují ještě minimálně dvě další řešení dopravního napojení čtvrtého městského obvodu. Ale ani ta nejsou bez problémů. „Jedno z nich prochází územím Pražské správy nemovitostí, které bychom museli kupovat. Druhé končí sto padesát metrů dlouhou estakádou, mostem, který je ve sklonu a ve svém vyústění na Kyjevskou přetíná archeologické naleziště," vysvětlila náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Kompromisní řešení budou politici, ale i obyvatelé Pardubic hledat i na dnešní besedě. Ta se uskuteční od 18 hodin v Divadle 29. „Besedy se zúčastní primátor Pardubic Martin Charvát, člen iniciativy Přírodní park Červeňák Miroslav Seiner, předseda záchranné stanice v Jaroměři David Číp, pardubický zastupitel Aleš Klose a Jakub Kutílek, předseda Krajské organizace Strany zelených," uvedla za organizátory Olga Pavlů.