14. prosince 1835 se narodil v Hor. Jelení Antonín Sirůček, katolický spisovatel a publicista;

1883 přivezl divadelní vlak do Prahy k návštěvě nově otevřeného ND na 700 přátel divadelního umění z Pardubic a okolí;

1898 se narodil Jaroslav Tomášek, akad. malíř, do r. 1941 odborný učitel kreslení na měšťance v Dašicích;

1913 se narodil ve Vys. Chvojně Karel Škrabálek, obchodník a naivní malíř;

1921 zemřel pardubický rodák Ing. dr. tech. Vincenc Jarolímek, významný český matematik, zemský školní inspektor, prof. ČVUT v Praze, autor českého geometrického názvosloví;

1952 zemřel v Pardubicích Josef Hofmann, řed. oddělení pozemkových knih okresního soudu v Pardubicích, otec čestné občanky Pardubic Marie Chudé;

1993 se v Pardubicích konala ustavující schůze pardubické pobočky Společnosti přátel Itálie;

1999 zemřel Mgr. Lubomír Mecl, akademický malíř, od roku 1959 žijící a tvořící v Pardubicích.