„Naším cílem je ukázat historii a současnost unikátního městského parku, v němž má být kvůli tzv. revitalizaci vykácena velká spousta stromů,“  uvedl za pořadatele Jaroslav Svoboda, který za pokácené stromy symbolicky zapálil obětní vonnou tyčinku.

„Mrzí nás, že radnice nenaslouchá názorům mnoha svých občanů, ale jde na ruku betonové lobby, když chce realizovat tak nákladný projekt za 83 milionů korun. My bychom si přáli mít v Tyršových sadech přírodní anglický park, kde by si člověk mohl odpočinout,“ poznamenal Jaroslav Svoboda.

„Je smutné, když musí občané bojovat proti svým vlastním voleným zástupcům. Nepomohly ani dvě petice proti kácení, proto nyní začínáme třetí, která má poukázat mimo jiné i na to, že betonová plocha v parku má mít velikost fotbalového hřiště,“ sdělil jeden z organizátorů protestů proti nadměrnému kácení v Tyršových sadech Vladimír Lemberk.

„Postup radnice je skandální, nemravný a uděláme všechno pro to, aby na něj nebyly použity evropské dotace, byť si jsme vědomi toho, že veškeré náklady v konečném důsledku zaplatí pardubičtí občané,“ podotkli kritici projektu architekta Tomáše Jiránka. Na vernisáž výstavy Tyršovy sady včera – dnes – zítra? je přišly podpořit také břišní tanečnice z El Raqs Barita.