Nejsem z Marsu. Takový je název projektu, který je zaměřen proti rasismu, xenofobii, netoleranci či rasovým předsudkům v mateřských a základních školách v Pardubickém kraji.

„K překonávání kritických situací a předsudků bude využito atypických postupů sociálního divadla,“ informovala Miluše Horská, předsedkyně správní rady Koalice nevládek Pardubicka (KONEP), která je jedním z hlavních organizátorů projektu.

Žáci hrají sami sebe

„Je to metoda vlastního, nezprostředkovaného prožitku. Žáci hrají sami sebe, vytváří si i vlastní dialogy. Analýza scének jim pak pomůže pochopit, proč se určité věci dějí,“ popsala sociální divadlo jeho lektorka Marta Kanno.

Podle ní by v dětech neměl zůstávat pocit viny z toho, že jsou jiné nebo se přátelí s příslušníky menšin. „Učí se vyjadřovat to, co cítí, a respektovat druhé,“ dodala Kanno.

Koalice nevládek Pardubicka přizvala do projektu mateřskou a základní školu z Pardubic a dvě neziskové organizace zaměřující se na pomoc Romům a cizincům.

„Jeho výstupem bude také metodika pro učitele, která jim i dětem pomůže naučit se na reálných dějích ze života menšin, jak postupovat v problematických situacích pramenících z odlišností některých dětí,“ řekla projektová manažerka Hana Vaisová.

„Kladem tohoto projektu je, že se při něm děti lépe poznají. Domníváme se, že může prospět celému kolektivu,“ sdělila Renata Janecká, ředitelka pardubické Základní školy Štefánikova, která kvitovala, že díky tomuto počinu bude během dvaceti měsíců proškoleno zhruba osm desítek pedagogů v celém kraji. Podle průzkumu Koalice nevládek Pardubicka navštěvuje základní školy v kraji asi 700 dětí cizinců.

Jazyková bariéra

„Jejich osud, zejména v případě Mongolců či Vietnamců, je většinou takový, že do Česka přicházejí až dva či tři roky po rodičích. Proto bývá problém s jazykovou bariérou. Naší snahou je vrátit je do normálního života, individuálně s nimi pracovat,“ upřesnila Zdena Netolická z organizace Most pro lidská práva, jež v kraji dlouhodobě pomáhá s integrací cizinců a je jedním z partnerů projektu Nejsem z Marsu.

Ten bude zaměřen především na předškoláky a žáky první třídy základních škol. Začne 1. listopadu a potrvá do konce školního roku 2012. Náklady budou hrazeny z dotací Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

„V budoucnu by metodické materiály a DVD mohly využívat všechny školy v regionu, případně je budou moci převzít školy z celé země,“ ujistila ředitelka KONEP Jana Machová.

(td, čtk)