Místním se nelíbí zásah do krajiny a vykácení 116 hektarů borového lesa.

Podle iniciátorů Naučné stezky za záchranu lesa je těžba příliš rozsáhlá a může ohrozit 21 chráněných druhů živočichů a rostlin, kterév okolí rybníka Buňkov a písníků žijí. Právě na ně stezka na pětici panelů upozorňuje. „Část z nich jsme se snažili vyobrazit a něco o nich lidem říct, druhá polovina panelu se vztahuje k těžbě,“ informoval Aleš Prokopec ze Spolku obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku, který za naučnou stezkou stojí.

Zdroj: DENÍK/Lada Součková

Mezi druhy, které tabule vyobrazují, jsou například čáp černý, dudek chocholatý nebo netopýr řasnatý. „Žijí tu druhy, jako je ledňáček říční, který je vázaný na biotop. Když mu ho sebereme, neodstěhuje se jinam, on prostě umře,“ dodal Prokopec.

Na cedulích je znázorněna také oblast, které by se měla těžba dotknout.

Velká část ze 127 hektarů se nachází na území borového lesa, který má být pokácen. „Je to jediný les, který nám tu zůstal. Pokud by se do něho zasáhlo těžbou, přišli bychom i o tento zbylý kousek lesa a ráz krajiny by se podstatně změnil,“ popsal předseda osadního výboru v Mělicích Aleš Kouba.

Podle společnosti České štěrkopísky však těžba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Práce by měly trvat 18 let.

„Těžební činnost se plánuje s maximální těžbou 290 tisíc tun za rok. Dle zkušenosti z dlouholeté těžební činnosti v podobných typech lokalit lze předpokládat, že maximální roční těžba bude naplňována z asi 80 až 85 procent, tedy v úrovni asi 250 tisíc tun za rok,“ uvedly České štěrkopísky v dokumentaci záměru.

Kromě ztráty lesa a vzácných druhů fauny a flóry se místní bojí také o to, že v důsledku těžby přijdou o podzemní vodu. „Když se vykácí les, bude velký odpar vody a může nám klesnout hladina ve studni,“ doplnil Kouba.

Vznikne nové jezero

V místě těžby by poté vzniklo dva kilometry dlouhé jezero. „Jenže to my už máme. Podle odborníků na pískovnách, kde těžba skončila před 20 lety, nic není, tak proč na nové pískovně by mělo v přírodě něco být,“ doplnil Prokopec.

Proti těžbě lidé vystoupili už ve chvíli, kdy společnost představila vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Od lidí k němu přišlo dva a půl tisíce připomínek.

„Jako spolek jsme našli zhruba 350 věcí, které se nezakládaly na pravdě. Další dva a půl tisíce lidí nelenily a napsaly na Ministerstvo životního prostředí své pocity, které z těžby mají,“ nechal se slyšet Prokopec.

K nové stezce se společnost nevyjádřila, nyní vyhodnocení EIA přepracovává. „Až přijde další EIA, budeme jednoznačně potřebovat další podporu od lidí. Stezka je kopnutí do davu, aby nespal, ale připravil se na to, že ho budeme potřebovat. Potřebujeme se záměrem také seznámit lidi, kteří nevědí, o co se jedná,“ vysvětlil Prokopec motivace, které vedly k založení nové čtyřkilometrové naučné stezky.

„Jsou to nadšenci, kteří to dělali zadarmo, ve vlastním volnu a z osobního přesvědčení. Byla jsem se tam podívat a dozvěděla jsem se, že tam je čáp černý a fůra ohrožených druhů rostlin a živočichů. Nyní bychom o tohle všechno mohli přijít,“ uvedla starostka města Přelouč Irena Burešová.