Vedení obce Dolní Roveň na Pardubicku se nevzdává. Snaží se přesvědčit Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), aby odvodnění dálnice D35 vymyslelo jinak. Voda svedená z široké silnice a přiléhajících odpočívadel se má odvodňovacími trubkami vlévat do potoku Lodrantka, který protéká obcí, a který již mnohokrát vytopil lidem domy.

„Zhorší nám odtokové poměry, výrazně zvýší nebezpečí povodně, my tu vodu nechceme. Našli jsme bezpečnou cestu, jak ji odvést jinam,“ vysvětlila starostka obce Iva Vinařová.

Ona je iniciátorkou myšlenky, že by voda nemusela stékat do Dolní Rovně. Všimla si, že sousední Platěnice leží v mírném údolí, jímž protéká také řeka Loučná.

„Napadlo mě, že by voda mohla být svedená do Loučné, od dálnice je to směrem k Loučné z kopce,“ popsala starostka.

Voda v Loučné nakonec skončí tak jako tak, o pár kilometrů dále se do ní vlévá i Lodrantka.

Návrh podpořili všichni přítomní zastupitelé, a tak se vedení obce pustilo do jednání s ŘSD.

„ŘSD nám tvrdí, že to je tak malé procento vody z dálnice, že to nemůže ovlivnit přítok do obce,“ dodala Vinařová s tím, že z důvodu časové náročnosti byl návrh státními silničáři označen jako nerealizovatelný.

„Stavba dálnice D35 nijak nezvyšuje riziko povodní v obci. Na základě vyvolaného zájmu jsme provedli nezávislé posouzení navrženého řešení, které však odsouhlasilo původně plánovaný odvod vody,“ informoval mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Realizovat nové řešení do roku 2022, kdy má být dálnice dostavěna, se stejně nestihne. Vedení obce chce přesto o novou variantu bojovat a zrealizovat ji dodatečně. „Dálnice už tu bude vždy a vždy nás bude ohrožovat, nám by to pomohlo, i když to bude déle trvat,“ vysvětlila starostka.

Lodrantku obyvatelé vnímají jako časovanou bombu, při každém přívalovém dešti čekají, co se bude dít. Naposledy jim domy vyplavila letos v červnu. Není tedy divu, že místní v obci už nechtějí ani kapku vody navíc.

Chtějí řeku vyčistit

Obec nyní apeluje na Povodí Labe, aby alespoň vyčistilo koryto Lodrantky, které je podle ní zanedbávané a zanešené. „Jako správce vodního toku a drobných toků v lokalitě odmítáme, že by povodňová situace a škody v obci byly způsobeny nebo zhoršeny nedostatečnou údržbou,“ vyjádřila se mluvčí povodí Hana Bendová.

Vedení obce vidí záchranu i v poldrech, které by se v okolí vybudovaly a přebytečnou vodu zadržovaly. Přesto se ale nevzdává řešení na odvodnění dálnice přímo do Loučné.