„Jedná se o zvláštně vybavenou vlakovou soupravu, která nabízí pro návštěvníky interaktivní 90minutový program,“ uvedla ředitelka Charity Přelouč Zdenka Kumstýřová. V Pardubicích bude vlak přistaven v pátek 16. a v pondělí 19. listopadu. V Přelouči pak v úterý 20. listopadu na přeloučském nádraží.

Protidrogový vlak se snaží prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníky vlaku, na jejich pohled na legální i nelegální drogy, závislosti, a inspirovat je k pozitivním životním volbám. Ve třech částech vagonu návštěvníci projdou kinosálem s projekcí, dialogem s výkladem a také výstavním prostorem. Výstavní prostor představuje konkrétní rizikový nebo jiný běžně špatně dostupný prostor, jako je například drogové doupě, vězení, místo autonehody způsobené v důsledku zneužití drog a podobně.

Dopoledne je vlak otevřen školám, od 16.30 do 18.30 hodin je zdarma otevřen i pro veřejnost. Kvůli omezené kapacitě je vhodné si zarezervovat místo.   (las)

Protidrogový vlak.Zdroj: archiv