Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Pardubickém kraji se v 1. až 4. čtvrtletí roku 2022 meziročně nominálně zvýšila o 5,5 procenta, a to na 35 955 korun. Reálně však po zohlednění vlivu inflace poklesla o 8,3 procenta. Vyplývá to z údajů Krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Pardubicích. Mzda v kraji byla ve sledovaném období druhá nejnižší mezi kraji republiky. Nižší mzdy pobírali pouze zaměstnanci v Karlovarském kraji.

„Za průměrnou republikovou mzdou, která je 40 353 Kč, zaostávaly mzdy v Pardubickém kraji v roce 2022 o 4,4 tisíce korun, za mzdami v Praze o 13,8 tisíce korun," uvedla Hedvika Fialová z oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Pardubicích. 

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočtené osoby) podle krajů ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2022.Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočtené osoby) podle krajů ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2022.Zdroj: Český statistický úřad 

Vývoj reálné mzdy je vedle růstu nominálních mezd ovlivněn také růstem inflace. V loňském roce se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 15,1 procenta, reálně tak mzda v Pardubickém kraji klesla o 8,3 %, v celé ČR se průměrná mzda snížila o 7,5 %.

Vývoj na konci roku 2022

V samotném 4. čtvrtletí 2022 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Pardubickém kraji dokonce 39 345 Kč, což je o 2 470 Kč více než ve stejném období roku 2021. V mezikrajském srovnání se jedná opět o druhou nejnižší průměrnou mzdu, hůř na tom byli pouze zaměstnanci v Karlovarském kraji.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2022.Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2022.Zdroj: Český statistický úřad