Vyplývá to z posledního zjištění Českého statistického úřadu. V Pardubickém kraji ke konci loňského roku některý z důchodů pobíralo 146 tisíc osob. V porovnání s rokem 2014 se jejich počet zvýšil o 842.

Zásadně k tomu přispěl nárůst počtu lidí pobírajících starobní důchod. Stoupl i počet osob pobírajících důchod pro invaliditu 2. stupně a osob, kterým náleží vdovecké důchody. Naopak největší pokles vykazuje kategorie příjemců invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně.

V republikovém srovnání průměrné výše důchodů si nejlépe stojí hlavní město Praha.