Prostor k životu našla prustka v nově vybudovaných mělkých tůňkách u Kochánovických rybníků v bývalé střelnici. „Z majetku státu byla na tuto akci vyčleněna dotace ve výši čtyřicet tisíc korun,“ uvádí vedoucí nasavrcké Správy Chráněné krajinné oblasti Železné hory František Bárta.

Prustku i s kořeny přestěhovali z právě rekonstruovaného jezírka v Městském parku chruimští ochránci přírody. „Protože v nově vybudovaných tůňkách byla totálně sterilní půda, převáželi jsme společně s rostlinami i bahno. Právě na něm prustka roste. Doufám, že se v novém prostředí ujme, ale zaručit to nelze,“ říká Karel Boček, který společně s Václavem Cibulkou kriticky ohrožený rostlinný druh v novém prostředí o víkendu sázel.

Z jezírka Městského parku se nyní odčerpává voda. Dno se musí vybagrovat od ohromných nánosů bahna. „Dodavatelská firma poté instaluje nové krajinotvorné prvky, například kameny nebo vodní rostliny,“ vysvětluje Kateřina Jánská z odboru investic Městského úřadu v Chrudimi.

Prustka obecná je kriticky ohrožený druh zařazený do kategorie C1. Je zapsána v Červené knize vyšších rostlin ČR. Na Chrudimsku žije pouze ve dvou lokalitách. Před lety byla vysazena na rybníce ve Štěnci, ale po nějaké době zahynula. Mezi hlavní důvody jejího postupného mizení patří především regulace vodních toků nebo odvodňování bažin. Porosty této rostliny slouží rybám kvytírání.

Rozloha rybníčku vchrudimském Městském parku se díky rekonstrukci podstatně zvětší. Fontánka nebo jiný ozdobný fragment zde ale návštěvníci nenaleznou. „Budou tady přírodní krajinotvorné prvky, nic jiného,“ říká Kateřina Jánská zodboru investic Městského úřadu vChrudimi.