Po dvou kláních ve Vysokém Mýtě zavítala akce do Holic, kde se ve středu odjel poslední závod.

Slunný den evokoval příjemné odpoledne plné dětského zápolení a vůně opékaných vuřtů. Těsně před zahájením však ztemnělá obloha spustila mocný déšť a připravená trať se záhy změnila v kluzkou dráhu, na mnoha místech značně nebezpečnou. Mladé cyklisty ale průtrž mračen neodradila. Touha po vítězství překonala všechny překážky. Na trať vyrazili závodníci rozdělení dle data narození do pěti kategorií. Vavříny si odnesli Patricie Vohralíková, Jan Čáp, Zuzana Lehká, Roman Lehký a Petr Nečesaný.