Pardubická městská policie je v žebříčku vnímání profesionality a úrovně vnímanou občany města mezi první desítkou sborů v České republice. Vyplývá to z kvalitativní analýzy pocitu bezpečí, kterou v Pardubicích prováděla v závěru loňského roku Západočeská univerzita Plzeň.

Srovnání policií

Výzkum se zaměřil i na koexistenci dvou policejních složek ve městě – státní a městské. „Především byly konfrontovány postoje občanů k Městské policii Pardubice (MPPCE) s postoji vůči Policii České republiky (PČR), protože obě složky jsou do značné míry vnímané konkurenčně. Lze konstatovat, že o něco pozitivněji byla hodnocena PČR, a to především ze systémových důvodů – má větší pravomoci („měšťáci s tím nic nenadělají"), je profesionálnější (ale o to více odtažitá) z důvodů velikosti a institucionální podpory a v důsledku je i prestižnější. Naopak MPPCE byla hodnocena v konfrontaci s PČR pozitivněji ženami a spíše staršími respondenty, ale hlavně těmi, kteří s ní mají častější zkušenosti," konstatuje zpráva plzeňské univerzity.

Stereotyp přežívá

„Základním faktorem, který evidentně nejvíce negativně ovlivňuje vnímání a prestiž MPPCE, zejména v konfrontaci s PČR, je představa o nízké personální úrovni sboru. Typickým strážníkem je podle respondentů vyučený muž středního věku bez maturity, který dříve pracoval u bezpečnostní agentury a neúspěšně se ucházel o místo u PČR. Lapidárně řečeno, respondenti se domnívali, že 'měšťáka může dělat kdokoli', protože 'berou každého'. Nicméně tyto negativní názory nelze chápat jako specifické pro MP Pardubice, ale jako postoje zastávané vůči městským policiím obecně," stojí v průzkumu plzeňské univerzity.

„Nebýt zakořeněných představ některých občanů spojených s údajně nízkou personální úrovní strážníků, mohl bych být s výsledky průzkumu velmi spokojen," reagoval Petr Kvaš, ředitel Městské policie Pardubice. „Musím konstatovat, že po již dvacetileté existenci Městské policie v Pardubicích je tato neznalost až zarážející. I mnohé stížnosti na činnost strážníků pramení z chabé znalosti poměrně náročných přijímacích podmínek i našich kompetencí daných zákonem," dodává Petr Kvaš.

Více pěších hlídek

V hodnocení občanů Pardubic z průzkumu o něco lépe v obecném hodnocení vyšla státní policie. Městská policie Pardubice zase měla lepší hodnocení u respondentů, kteří s ní měli již osobní zkušenost.

Z průzkumu také vyplývá jasný zájem občanů Pardubic o to, aby pardubická městská policie ještě více posílila zejména pěší hlídky v ulicích města.