„Obdobné dotazování probíhalo již před pěti lety a výsledky jsou opět velmi uspokojivé – dopravní chování Pardubáků je stále výborné, pouze pro jednu třetinu svých cest využívají automobil,“ řekl Martin Ptáček z odboru hlavního architekta pardubické radnice, který se svými kolegy průzkum tvořil.

Ve 22 procentech případů pak lidé využívají městskou hromadnou dopravu a ve 14 procentech vyrážejí na kole.

Průzkumu se od září roku 2017 do loňského května zúčastnilo celkem 1 610 domácností z Pardubicka, které vyplnily připravený dotazník. Osloveno bylo 1 004 domácností v Pardubicích a 606 domácností z obcí v okolí krajského města.
Tazatelé zjišťovali odkud, kam a jakým dopravním prostředkem lidé cestovali.

Vytvoří dopravní plán města

„Na průzkum jsme se pečlivě připravovali, aby se s posbíranými informacemi po jejich analýze dále pracovalo a hlavně dlouhodobě a komplexně. Bez komunikace s občany města by ale takový průzkum nevznikl,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Průzkum město dále využije pro tvorbu dopravního plánu Pardubic.

„Získané informace o dopravním chování obyvatel budou sloužit jako jeden z významných podkladů pro vytvoření důležitého plánu dopravy města, přesněji Plánu udržitelné městské mobility SUMP. Tento dokument se bude vytvářet po dobu příštích dvou let a do jeho tvorby budou zasahovat samozřejmě odborníci, ale bude také projednáván se širokou veřejností,“ vysvětlil náměstek pro dopravu Petr Kvaš.

Cílem plánu je vytvoření komplexního balíku opatření, která budou mít pozitivní vliv na dopravu v Pardubicích. Plán dopravy je rovněž posuzován z hlediska životního prostředí a bude také důležitý pro získávání evropských financí.

„Detailní informace o výstupech z dopravního průzkumu budou ve formě seriálu postupně sdílena prostřednictvím Radničního zpravodaje a facebookové stránky města,“ uvedla Alexandra Tušlová z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.

Lada Součková