Technika HyperArc je metodou stereotaktické radiochirurgie, která umožňuje ozářit více poškozených ložisek mozku současně. „Tato technika je “přátelská“ jak k pacientovi, tak i k personálu, neboť doba ozáření je kratší a přípravy k vlastnímu ozáření mnohem jednodušší než při postupném ozařování jednotlivých ložisek,“ uvádí vedoucí lékař radiační onkologie Aleš Hlávka.

Metoda k léčbě nádorů využívá vysokou dávku ozáření s přesně definovaným objemem a minimálně poškozuje okolní tkáň. Onkologické a radiologické centrum Multiscan Pardubice sídlí v Pardubické nemocnici a je součástí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje. Zajišťuje ucelenou diagnostickou, léčebnou, preventivní a vzdělávací činnost v oboru onkologie. Své ambulance klinické onkologie provozuje také v Chrudimi, Svitavách a v Ústí nad Orlicí.

Andrea Pospíšilová