A je to tady. Včera začal školní rok, tentokrát s pořadovým číslem 2008/2009. A jako vždy nastala prvního září slavnostní chvíle i pro téměř osm stovek nových prvňáčků, kteří poprvé nastoupili do školních tříd.

V polabinské dvojce, stejně jako na ostatních školách, všechny malé školáky doprovázeli rodinní příslušníci až do samotné třídy. Pak ale přijde první „zkouška odvahy“, kdy začne první hodina a děti zůstanou samotné. „Necháme rodiče, aby si udělali fotky a s dětmi se na chvilku rozloučili. Potom se jich ujmou vychovatelky v družině, které jim vysvětlí, co jejich ratolesti čeká, a zodpoví případné dotazy,“ uvedla třídní učitelka I. A Hana Fučíková.

Nový školní rok přinesl s sebou po prázdninách tradiční jev. Mohutné ranní přesuny školní mládeže. Tak jako v minulých letech, i nadále budou nad bezpečností dětí dbát v tento rizikový čas městští strážníci, a to na vybraných přechodech pro chodce. „Patří to do standardních povinností ranní směny,“ nechal se slyšet ředitel Městské policie Pardubice Petr Kvaš. V praxi to znamená, že do dvou desítek strážníků v době od 7.30 do 8 hodin zajišťuje dozor u zhruba deseti přechodů. V centru města i na sídlištích Dukla, Dubina či Polabiny. Za nejvíce ohrožené střetem s motoristy jsou přitom považované například dva přechody na třídě 17. listopadu. „Tady je nezbytné, aby tu byli dva lidé. Přispívá to i k plynulosti dopravy,“ řekl Petr Kvaš. Hlídky u přechodů byly v Pardubicích zavedeny v roce 1997, vloni se jako novinka objevili dobrovolní pomocníci, kteří strážníkům asistují. Pro letošní školní rok půjde o tři důchodce.

(Petr Doubrava, Jiří Sejkora)